ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 

همایشهای آذر ماه

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

محورهای کنفرانس :
• چالش ها و راه کارهای توسعه شهری پایدار
• نقش معماری و شهرسازی در دست یابی به ساخت و ساز پایدار
• نقش مهندسی عمران در دست یابی به ساختمان پایدار
• بهینه سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار
• صنعت و فناوری اطلاعات در توسعه پایدار


26 تا 28 آذر ماه 1394
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ارسال به دوستان    پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

همایش بین المللی دوروزه خانواده / سازمان / برند برتر

محورهای همایش :
• تعادل بین خانه و محیط کار
• آموزشهای توانمندسازی خانواده در ارتقای کیفیت زندگی کاری
• حمایت خانواده در موفقیت شغلی
• تعارض کار- خانواده و استرس شغلی
• برند سازی درون سازمانی در نهادینه کردن ارزشهای خانواده محور در سازمان
• و ...

24 تا 25 آذر ماه 1394
همایش بین المللی دوروزه خانواده / سازمان / برند برتر
ارسال به دوستان    همایش بین المللی دوروزه خانواده / سازمان / برند برتر

همایش ملی خرما؛ تولید، فرآوری و صنایع وابسته

محورهای همایش :
• بهنژادی و اصلاح ارقام خرما
• فرآوری و صنایع غذایی خرما
• بیوتکنولوژی و کشت بافت خرما
• ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون خرما
• کنترل آفات، بیماری ها و مدیریت علف های هرز باغات خرما
• و ...


22 تا 23 آذر ماه 1394
همایش ملی خرما؛ تولید، فرآوری و صنایع وابسته
ارسال به دوستان    همایش ملی خرما؛ تولید، فرآوری و صنایع وابسته

اولین کنگره سراسری زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

محورهای همایش :
• علوم گیاهی
• علوم جانوری
• علوم سلولی و مولکولی
• علوم دریایی و اقیانوسی
• میکروبیولوژی
• بیوتکنولوژی
• بیوفیزیک
• بیوشیمی
• ژنتیک
• زیست شناسی وتوسعه پایدار
و...

20 تا 20 آذر ماه 1393
اولین کنگره سراسری زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره سراسری زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

محورهای کنفرانس :
• ابزار و تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت
• ابزار و تکنیک های مدیریت منابع انسانی
• ابزار و تکنیک های مدیریت بازاریابی
• ابزار و تکنیک های مدیریت تولید
• ابزار و تکنیک های مدیریت مالی
• ابزار و تکنیک های مدیریت استراتژیک
• ابزار و تکنیک های مدیریت پردازش داده ها
• ابزار و تکنیک های مدیریت تغییر
• ابزار و تکنیک های وب و شبکه های اجتماعی

16 تا 17 آذر ماه 1394
دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

محورهای کنفرانس :
• مديريت فاوا در نفـت، گـاز، پالايش و پتروشيمي:
• برنامه ريزي استراتژيک فاوا و پوشش اهداف
• جايگاه و ساختار سازماني فاوا در شرکت¬هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
• دولت الکترونيک در صنعت نفت
• فاوا و امنيت و پدافند غيرعامل
• نيازسنجي و آسيب شناسي فاوا
• جايگاه و نقش فاوا در سند چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه
• و ...03 تا 04 آذر ماه 1394
چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
ارسال به دوستان    چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

محورهای همایش :
• بخش روان شناسی
• بخش مدیریت
• بخش تعلیم و تربیت
• بخش مشاوره
• بخش آزاد
• و ...

30 آذر ماه 1393
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی
ارسال به دوستان    نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی

اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی

محورهای همایش :
• جغرافیا و برنامه ریزی
• جغرافیا ی پزشکی
• جغرافیا ی سیاسی
• جغرافیا ی طبیعی
• سنجش از دور
• طبیعت گردی(اکوتوریسم)
• ژئومورفولوژی
• آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
• برنامه ریزی و آمایش سرزمین
و...

30 آذر ماه 1393
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم جغرافیا،برنامه ریزی،معماری و شهر سازی

کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهای کنفرانس :
• مدیریت
• مدیریت دولتی
• توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
• مدیریت رفتار سازمانی
• مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت تحول سازمانی
• فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
• مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها
• و ...


29 آذر ماه 1393
کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات

نخستین همایش ملی برنامه ریزی راهبردی و توسعه شهری

محورهای همایش :
• جایگاه برنامه ریزی راهبردی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری
• چشم انداز سازی شهری
• سناریو سازی در برنامه های راهبردی شهری
• نقش و جایگاه مدیریت شهری در برنامه ریزی راهبردی
• ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی راهبردی
• ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در برنامه ریزی راهبردی
• آموزش و برنامه ریزی راهبردی
• جایگاه فرهنگ،هنر و معماری بومی در توسعه شهری

27 تا 28 آذر ماه 1393
نخستین همایش ملی برنامه ریزی راهبردی و توسعه شهری
ارسال به دوستان    نخستین همایش ملی برنامه ریزی راهبردی و توسعه شهری

نظام آموزشی در بستر تغییرات

محورهای همایش :
• هوشمندسازی
• ارزشیابی توصیفی
• مجتمع آمورشی و پرورشی
• نظام 6-3-2
• حذف ارتقای برنامه پنجم
• حذف بایه اول
• سارماندهی پنح شنبه

27 آذر ماه 1393
نظام آموزشی در بستر تغییرات
ارسال به دوستان    نظام آموزشی در بستر تغییرات

سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت

محورهای کنفرانس :
• مدیریت­ مالی
• کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
• رهبری و رفتار سازمانی
• تولید، فرآیند و عملیات
• مدیریت راهبردی
• مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
• مدیریت استراتژیک و رقابت
• مدیریت منابع انسانی
• و ...

27 آذر ماه 1393
سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت

کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

محورهای همایش :
محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار
مهندسی معماری و توسعه پایدار
محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری
محورهای محیط زیست شهری
27 آذر ماه 1393
کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی شهرسازی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

محورهای همایش :
• مهندسی نفت
• مهندسی شیمی
• گاز
• پتروشیمی
• نانوتکنولوژی

27 تا 28 آذر ماه 1393
دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
ارسال به دوستان    دومین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

محور های کنفرانس :
• برنامه ریزی منطقه ای ، شهری و توسعه پایدار
• طراحی شهری ، معماری و توسعه پایدار
• مهندسی عمران و توسعه پایدار
• فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
• بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار

26 تا 28 آذر ماه 1393
چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
ارسال به دوستان    چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

همایش نقش مدیریت مالی شخصی در اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :
• بررسی سطح سواد مالی و اقتصادی در ایران
• نقش نهادهای مالی در توسعه سواد مالی و دانش مدیریت مالی شخصی
• مبنا و سوادهای مالی
• بررسی اهمیت سوادهای مالی برای افراد و خانواده ها
• بررسی جایگاه و نقش مدیریت شخصی در توسعه اقتصادی
• بررسی جایگاه و نقش مدیریت شخصی در اقتصاد مقاومتی
• بررسی راهکارهای توسعه سواد مالی و دانش مدیریت مالی شخصی مردم
• نقش سواد مالی در زمینه توسعه صنعت بیمه
• نقش سواد مالی در زمینه توسعه بازار سرمایه
• سواد مالی و مدیریت اعتبار و بدهی


26 آذر ماه 1393
همایش نقش مدیریت مالی شخصی در اقتصاد مقاومتی
ارسال به دوستان    همایش نقش مدیریت مالی شخصی در اقتصاد مقاومتی

همایش محیط زیست و صنعت سبز

محورهای همایش :
• کنترل و پـایش آلودگی هــوا و ریزگــردها
• بازیافت پـساب
• تصفیــه و پایــش کیفی آب و فاضـــــلاب
• مهندســـــی پســــماندهای صـــنعتی
• کاربـرد نـانو تکنـولـوژی در محیط زیسـت
• کاربـرد زیست فنـاوری در محیط زیسـت
• رفع چالش هـای زیست محیطی صنایع
• خشکسالی و بحران آب

26 تا 27 آذر ماه 1393
همایش محیط زیست و صنعت سبز
ارسال به دوستان    همایش محیط زیست و صنعت سبز

همایش بین المللی بتون خلیج فارس

محورهای همایش:
• 1_ پایایی مصالح و روش ها:
• پایایی بتون
• جایگزین مصالح پایه سیمانی
• و...
• 2_دوام:
• اشکال و اثر آن بر دوام
• کربناتیزه شدن ASR ،خوردگی بر اثر عوامل شیمیایی،یخبندان و ذوب شدن،مقاومت سایش
• و...
• 3_نگهداری و مدیریت بازه عمر بتون:
• مدیریت منابع
• ارزیابی و مدلسازی دوره بازه عمر بتون
• و...
• 4_ ابزار:
• ابزار ازمایشی و سنجش
• راه کارها
• 5_تولید
و...

26 تا 27 آذر ماه 1393
همایش بین المللی بتون خلیج فارس
ارسال به دوستان    همایش بین المللی بتون خلیج فارس

همایش بین‌المللی ترجمه قرآن

محورهای همایش :
• کلیات ترجمه قرآن
• جواز/عدم جواز ترجمه قرآن
• اهمیت و ضرورت ترجمه قرآن
• حمایت از ترجمه قرآن
• ترجمه قرآن و اسلام‌شناسی
• تحریف در ترجمه قرآن
• نظارت بر ترجمه قرآن
• برنامه آموزش ترجمه قرآن
• کاربرد ترجمه‌های قرآن در آموزش زبان
• و ...

25 تا 26 آذر ماه 1393
همایش بین‌المللی ترجمه قرآن
ارسال به دوستان    همایش بین‌المللی ترجمه قرآن

همایش ملی عرفان در ادبیات فارسی

محورهای همایش :
• نگاهی بر نقش و جایگاه عرفانی، اجتماعی خاندان اهل بیت ( ع )
• بررسی توصیه های رفتاری قرآن، نهج البلاغه و سایر کتب ادعیه در ارتقاء جایگاه و منزلت عارفان
• خاستگاه عرفان در مباحث ادبی، جامعه شناسی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
• نقد تصوف در آراء اندیشمندان داخلی و خارجی
• عرفان و امنیت اجتماعی
• اندیشه و جهان بینی عرفانی در دوره های مختلف فکری
• تأثیرپذیری عارفان از شاعران و نویسندگان پیشین و پسین
• جایگاه عرفان و عرفا در ادیان جهان
• و ...

25 تا 26 آذر ماه 1393
همایش ملی عرفان در ادبیات فارسی
ارسال به دوستان    همایش ملی عرفان در ادبیات فارسی

دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان

محورهای همایش :
• لزوم اصلاح الزامات قانونی تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان
• لزوم استفاده از محصولات دارای استاندارد و گواهینامه فنی برای صدور شناسنامه واقعی فنی ملکی ساختمان
• ورود شرکت های بیمه برای صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان و اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
• نقش شرکت های بازرسی و کنترل فنی برای درج یا تأیید اطلاعات در شناسنامه فنی ملکی ساختمان
• صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای حفظ حقوق بهره بردار و رابطه آن با سازنده پاسخگو
• و ...

25 آذر ماه 1393
دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان

همایش نقش سپاه فجر در اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش :
• نمودهای اقتصاد مقاومتی در دوران دفاع مقدس
• نقش بسیج اصناف در نظام تولبد ، رتوزیع و نظارت
• نقش بسیج وکلا و حقوقدانان در روشنگری قوانین اقتصادی
• نقش بسیج فرهنگیان در آموزش و ترویج حرکت های جهادی
• مزیت های نسبی جغرافیایی استان فارس در اقتصاد مقاومتی
• سبک زندگی اسلامی و نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی
• تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و موفه های کلیدی آن
• نقش بسیج مداحان و هنرمندان در ترویج اقتصاد مقاومتی
• و ...

25 آذر ماه 1393
همایش نقش سپاه فجر در اقتصاد مقاومتی
ارسال به دوستان    همایش نقش سپاه فجر در اقتصاد مقاومتی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |