باهمایش

www.BaHamayesh.com

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

برگزارکننده : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی اجتماعی

27 آذر ماه 1395

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
سایر ...

اطلاعات تماس

مسئول : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی اجتماعی
تلفن دبیرخانه : 02177890929
وب سایت : ipconf.ir

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

محور های همایش

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

محورهای همایش :

 • مطالعات رفتاری جامعه:
 • لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
 • نقش مشاور و راهنمایی در مطالعات رفتاری جامعه
 • لزوم آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی
 • روش های نوین یاد دهی و یادگیری در جامعه
 • نقش و جایگاه برنامه ریزی آموزشی در جامعه
 • لزوم بکارگیری آموزش و پرورش در جامعه
 • باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
 • آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
 • مطالعات رفتاری در بخش ازدواج و خانواده
 • نقش روانشناسی در مطالعات رفتاری جامعه
 • مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
 • نقش اخلاق اسلامی در مطالعات رفتاری
 • نقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاری
 • لزوم توسعه روانشناسی بالینی در جامعه
 • خانواده پایدار و مهارت های زندگی
 • سبک زندگی سالم:
 • نقش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سبک زندگی سالم
 • نقش سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد در سبک زندگی سالم
 • نقش شهرداری و وزارت ورزش و جوانان در سبک زندگی سالم
 • نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در سبک زندگی سالم
 • نقش صداو سیما و اصحاب رسانه در سبک زندگی سالم
 • نقش کمیته امدام امام خمینی(ره) در سبک زندگی سالم
 • نقش حوزه های علمیه و دانشگاه در سبک زندگی سالم
 • نقش بهزیستی و وزارت کشور در سبک زندگی سالم
 • راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
 • تغییر در سبک زندگی و تاثیر آن بر سلامت روان
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • نقش روانشناسی در سبک زندگی سالم
 • نقش رسانه در آموزش و ارتقاء زندگی
 • قرآن و سبک زندگی سالم

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397