ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

محورهای همایش :
• پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی بالینی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی عمومی
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی سلامت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی شخصیت
• پژوهش های کاربردی در روانشناسی اسلامی و فرهنگی
• پژوهش های کاربردی در مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
• پژوهش های کاربردی در مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
• پژوهش های کاربردی در علوم انسانی
• و ...


25 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهای همایش :
• مهندسی نرم افزار
• شبکه های کامپیوتری
• هوش مصنوعی
• معماری کامپیوتر
• فناوری اطلاعات
• داده کاوی
• بازیابی اطلاعات
• الکترونیک
• قدرت
• کنترل
• و سایر موضوعات مرتبط
• و ...

15 شهريور ماه 1395
کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 

سومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی

محورهای همایش :
• مدیریت :
• کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
• مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)
• تعالي سازماني
• سیستم های کیفیت
• بهره‌وري
• مديريت عملكرد
• روش‌هاي حل مساله
• شش سیگما
• رهبری و رفتار سازمانی
• رهبري
• رهبری تغییر و تحول
• و ...

10 شهريور ماه 1395
سومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم زمین

محورهای همایش :
• آب شناسی
• چینه شناسی و دیرینه شناسی
• رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
• پترولوژی
• کانی شناسی
• زمین شناسی اقتصادی
• زمین شیمی
• زمین شناسی مهندسی
• زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
• زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
• زمین شناسی نفت و متایع انرژی
• زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
• و ...


27 بهمن ماه 1394
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم زمین
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم زمین
 

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

محورهای همایش :
• مدل­سازی
• بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي در بخش هاي صنعت و خدمات
• طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي
• مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
• انبارداری، برنامه ريزي توليد و توالي عمليات
• قیمت گذاری و مدیریت درآمد
• الگوریتم های فراابتکاری
• مديريت پروژه و قرارداد
• مدیریت كيفيت، بهره وری و تعالی سازمانی
• نگهداري و تعميرات و پايايي
• مهندسي فاكتورهاي انساني / ايمني و بهداشت شغلي
• مهندسي ساخت و توليد
• و ...


11 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی

محورهای همایش :
• برنامه ریزی ومحیط زیست
• حفاظت ومحیط زیست
• مدیریت ومحیط زیست
• حمایت ومحیط زیست
• ارزیابی ومحیط زیست
• انرژی ومحیط زیست
• کشاورزی ومحیط زیست
• آلودگی ها ومحیط زیست
• نانو ومحیط زیست
• پساب ومحیط زیست
• پسماند ومحیط زیست
• تنوع زیستی ومحیط زیست
• و ...


19 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی
 

کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک

محورهای همایش :
• مکانیک جامدات
• مکانیک سیالات
• دینامیک
• ارتعاشات و اکوستیک
• ترمودینامیک
• انتقال حرارت و احتراق
• نرژی و محیط زیست
• بیومکانیک
• میکرو و نانومکانیک
• طراحی و ساخت
• نوآوری در نيروگاه های آبی، حرارتی، هسته ای و انرژی های تجدید پذیر
• کامپوزیت ها و مواد مرکب
• و...
31 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در مکانیک

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق وعلوم اجرا

محورهای همایش :
• حقوق خصوصی
• حقوق مدنی
• حقوق اشخاص
• حقوق شخصیه
• حقوق ارثیه
• حقوق اموال
• حقوق قراردادی
• مسئولیت مدنی
• حقوق تجارت
• شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
• شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
• اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و غیره)
• و ...
27 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق وعلوم اجرا
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق وعلوم اجرا
 

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت واقتصاد

محورهای همایش :
• مدیریت
• مدیریت ساخت و اجرا
• مدیریت بحران
• مدیریت صنعت و تولید
• مدیریت مالی
• مدیریت تحقیق
• مدیریت تحول
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت فرهنگی
• مدیریت آموزشی
• مدیریت صادرات و واردات بین المللی
• مدیریت دولت
• و ...

27 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت واقتصاد
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مدیریت واقتصاد

کنفرانس ملی پژوهش در علوم انسانی

محورهای همایش :
• علوم سیاسی
• روابط بین‌الملل
• فقه و حقوق
• فلسفه و فلسفه علم
• روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
• جامعه‌شناسی
• مردم شناسی
• ارتباطات

31 شهريور ماه 1395
کنفرانس ملی پژوهش در علوم انسانی
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی پژوهش در علوم انسانی
 

کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهش در علوم رفتاری

محورهای همایش :
• علوم رفتاری در مدیریت
• روانشناسی
• علوم اجتماعی
• علوم سیاسی
• روانشناسی بالینی
• روانشناسی اجتماعی
• روانشناسی بهره وری
• روانشناسی عمومی
• علوم تربیتی
• حقوق بین الملل
• رفتار سازمانی و منابع انسانی

20 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهش در علوم رفتاری
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهش در علوم رفتاری

کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

محورهای همایش :
• مطالعات رفتاری جامعه:
• لزوم برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه
• نقش مشاور و راهنمایی در مطالعات رفتاری جامعه
• لزوم آموزش و توانمندسازی کودکان استثنایی
• روش های نوین یاد دهی و یادگیری در جامعه
• نقش و جایگاه برنامه ریزی آموزشی در جامعه
• لزوم بکارگیری آموزش و پرورش در جامعه
• باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
• آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
• مطالعات رفتاری در بخش ازدواج و خانواده
• نقش روانشناسی در مطالعات رفتاری جامعه
• مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• و ...

27 آبان ماه 1395
کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
ارسال به دوستان    کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

محورهای همایش :
• علوم انسانی:
• مدیریت
• علوم اقتصادی
• حسابداری
• فقه و حقوق
• روانشناسی
• علوم سیاسی
• جامع شناسی
• کتابداری
• الهیات و معارف اسلامی
• زبان و ادبیات انگلیسی و عربی
• علوم اجتماعی
• علوم تربیتی
• و ...

28 آذر ماه 1395
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری

محورهای همایش :
• کارآفرینی
• خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
• تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری)
• ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی
• مدیریت در شرکت های(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
• اشتغال
• محور آزاد (مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری)

23 آذر ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری
 

دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

محورهای همایش :
• پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان
• مدیریت و درمان هدفمند سرطان
• تغذیه و مکمل های دارویی و نقش آن در پیشگیری از سرطان
• مطالعات پایه و میان رشته ای سرطان ( جامعه شناسی سرطان، روانپزشکی سرطان، اقتصاد سرطان، مدیریت آلاینده های زیستی و ...


07 تا 08 مهر ماه 1395
دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
ارسال به دوستان    دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

کنفرانس ملی عمران

محورهای همایش :
• مهندسی سازه :
• سازه‌‌های بتنی
• سازه‌‌های فولادی
• مکانیک جامدات
• روش‌های عددی در مهندسی سازه
• مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن
• مهندسی زلزله :
• آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
• دینامیک سازه
• اندرکنش خاک و سازه
• تحلیل خطر زلزله
• طراحی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی
• کنترل سازه‌ها
• و ...

20 شهريور ماه 1395
کنفرانس ملی عمران
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی عمران

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

محورهای همایش :
• توانمند سازی اقشار اسیب پذیر جامعه
• خانواده پایدار و اسیب های اجتماعی
• مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
• برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی
• مردم شناسی و علوم جامعه شناسی
• جامعه شتاسی و علوم سیاسی
• اقتصاد و جمعیب شناسی
• پژوهش علوم اجتماعی
• مدیریت و کارافرینی
• جغرافیای انسانی
• مدیریت خدمات اجتماعی
• مطالعات زنان و خانواده
• و ...

19 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم اجتماعی

همایش علمی علامه سید جلال الدین آشتیانی

محورهای همایش :
• زندگی و شخصیت علامه سید جلال الدین آشتیانی
• ابداعات فلسفی و عرفانی علامه سید جلال الدین آشتیانی
• نقدهای علامه سید جلال الدین آشتیانی بر مکاتب مختلف فکری
• شیوه های تصحیح متون توسط علامه سید جلال الدین آشتیانی05 آبان ماه 1395
همایش علمی علامه سید جلال الدین آشتیانی
ارسال به دوستان    همایش علمی علامه سید جلال الدین آشتیانی
 

ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

محورهای همایش :
• احتراق، کوره های صنعتی، مشعل ها، مبدل های حرارتی
• انرژی، مدیریت انرژی، انرژی های تجدیدپذیر
• ایمنی و بازرسی
• باتری ها و پیل های سوختی
• بیوشیمی و زیست فناوری
• پلیمرها و مهندسی پلیمریزاسیون
• خوردگی
• روانسازهای صنعتی
• سنتز و تولید مواد شیمیایی، دارویی
• سینتیک، کاتالیست، رآکتورهای صنعتی
• شیمی سموم و آفت کش ها
• کاربرد نانو کاتالیست ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
• فناوری های نوین و صنایع شیمیایی
• و ...

09 دي ماه 1395
ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
ارسال به دوستان    ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

دومین همایش ملی ساختمان آینده

محورهای همایش :
• معماری و شهرسازی :
• انرژی های نو در ساختمان های آینده
• روش های ساخت و فناوری های نو در ساختمان های آینده
• معماری هوشمند
• هویت و معماری آینده
• محیط ، انسان ، معماری آینده
• برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهرهای آینده
• عمران - نقشه برداری - ترافیک :
• روش های نوین در طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها
• کنترل لرزه ای سازه ها و مصالح هوشمند
• مصالح نوین و تکنولوژی بتن
• دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه ای
• و ...

08 مهر ماه 1395
دومین همایش ملی ساختمان آینده
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی ساختمان آینده

نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر

محورهای همایش :
• توسعه پایدار شهری در حوزه شهروندی
• نقش و جایگاه شهروند در حوزه HSE در محیط شهروندی
• سلامت، ایمنی، محیط زیست در حوزه اماکن عمومی
• تکنولوژی و دستاوردهای نوین در عرصه HSE در محیط های شهری و اماکن عمومی
• نقش HSE در اقتصاد مقاومتی در کلان شهرها
• آسمان آبی، زمین پاک و تحقق آن از منظر HSE
• مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حوزه اماکن عمومی و شهروندی
• محیط زیست از منظر شهروندی در کلان شهرها
• شهر هوشمند (Smart City)
• نقش و جایگاه توسعه پایدار و HSE در مدیریت شهری
• HSE در حوزه خدمات شهری از دو موضوع حقوق و مسئولیت-های شهروندی
• نظام مدیریت HSE
• و ...

27 شهريور ماه 1395
نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر  با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر
ارسال به دوستان    نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر  با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

محورهای همایش :
• ماهیت، مبانی و شاخصه‌ها :
• ماهیت شناسی انقلابی بودن از منظر قرآن کریم
• مبانی قرآنی انقلاب
• فرهنگ انقلاب، انقلابی ماندن و انقلابی بودن
• شاخصه‌ها و ضوابط انقلابی ماندن بر مبنای آیات و روایات
• تفاوت انقلابی بودن با تروریست و ارهاب بر مبنای آیات و روایات
• مطالعات قرآنی مستشرقان و فرهنگ انقلاب
• معرفی چهره‌های بزرگ انقلابی جهان
• شاخصه‌های انقلابی بودن و انقلابی ماندن از منظر امام خمینی(ره)
• شاخصه‌های انقلابی بون و انقلابی ماندن از منظر رهبری معظم انقلاب
• قلمرو و گونه ها :
• مقایسه انقلاب¬های بزرگ دنیا و تحلیل آن‌ها بر مبنای آیات و روایات
• انقلاب¬های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... و الزامات قرآنی آن‌ها
• و ...

20 تا 22 ارديبهشت ماه 1396
دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
ارسال به دوستان    دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
مشارکت در برگزاری همایش / دبیرخانه مجازی
طراحی وب سایت انجمن علمی
ساخت سی دی مجموعه مقالات همایش : CD
طراحی پوستر و طراحی آرم
چاپ مقالات ISI , ISC
همایش نگار : طراحی وب سایت همایش
مرکز همایش های علمی همایش نگار