ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

محورهای کنفرانس :
• چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
• رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
• مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
• مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
• بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار
• شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار
• سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
• جذب سرمایه گذاری بین المللی,ثبات اقتصادی و سیاسی
• رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
• استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
• و ...

26 بهمن ماه 1394
چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
ارسال به دوستان    چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در بخش انرژی و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در بخش صنعت و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در علوم دریایی و علوم هوایی و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در فرهنگ و مدیریت و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در علوم زیستی و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل از منظر دین و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در علوم مهندسی، علوم سایبری و اینترنت و توسعه پایدار
• پدافند غیرعامل در فضای مجازی
• پدافند غیرعامل در بخش پزشکی و دارویی و توسعه پایدار
• سایر موضوعات مرتبط

21 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• علوم انسانی
• علوم اجتماعی
• علوم سیاسی
• علوم رفتاری
• فقه
• حقوق و فلسفه
• ارتباطات بین الملل
• گسترش و توسعه صلح
• روانشناسی
• مدیریت
• مدیریت مالی و صنعتی
• مدیریت استراتژیک
• اسلام شناسی
• و ...

20 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• صنعت نفت
• صنعت پتروشیمی و پالایشگاه
• صنعت برق و گاز
• صنعت هسته ای
• خودروسازی
• راه آهن و مترو
• حمل و نقل
• راه سازی
• صنایع غذایی
• صنعت کشاورزی
• داروسازی و پزشکی
• صنعت پوشاک
• صنایع دفاعی
• و ...

20 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

محورهای کنفرانس:
• علوم زراعت
• نانوتکنولوژی در کشاورزی
• علوم باغبانی
• علوم دامی
• شیلات و آبزیان
• مدیریت در بخش کشاورزی
• مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
• علوم و صنایع غذایی
• فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
• گیاه پزشکی
• منابع طبیعی و محیط زیست
• و ...

21 اسفند ماه 1394
دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• جنگل و مراتع
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• تولیدات گیاهی
• پدافند غیرعامل
• مدیریت سوانح طبیعی
• محیط زیست و توسعه پایدار
• بیابان و بیابان زدایی
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم دام و دامپزشکی
• علوم انسانی
• مدیریت
• ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
• و ...

21 اسفند ماه 1394
دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

محورهای کنفرانس:
• مدیریت
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت صنعتی و مالی
• اشتغال
• مدیریت دانش
• کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت
• بازاریابی و تبلیغات، بازاریابی اینترنتی و نوین
• گردشگری
• سیاستگذاری های ملی در زمینه تبلیغات
• بازاریابی و فروش
• مدیریت ارتباط با مشتری
• بیمه
• و ...

20 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• جغرافیا و توسعه پایدار
• علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
• استراتژی های توسعه ملی
• مدیریت جامع شهری
• مدیریت بحران و توسعه پایدار
• کاربری اراضی
• مدیریت زیست محیطی
• محیط زیست و منابع طبیعی
• بهسازی و نوسازی
• کشاورزی
• معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
• موانع و محدودیت های توسعه پایدار
• گردشگری و توسعه پایدار
• و ...

20 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر

محورهای کنفرانس:
• زراعت
• اصلاح نباتات و به نژادی
• صنایع غذایی
• آب
• خاک و اقلیم
• محیط زیست
• منابع طبیعی و شیلات
• گیاهان دارویی
• گیاهان زراعی
• اکولوژی
• فیزیولوژی
• مدلینگ
• اقلیم و پایداری
• و ...

21 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

کشاورزی و توسعه پایدار:
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• منابع طبیعی و توسعه پایدار
• علوم صنایع غذایی
• مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
• مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم دامی و دامپزشکی
• تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
• نانو تکنولوژی در کشاوزی
• علوم زراعت
• علوم جنگل و مرتع
• بیابان و بیابان زدایی
• پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست
• و ...

29 بهمن ماه 1394
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
ارسال به دوستان    دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

دومین همایش علوم انسانی اسلامی

محورهای همایش :
• فلسفه اسلامی
• حقوق اسلامی
• ارتباطات اسلامی
• جامعه شناسی اسلامی
• روانشناسی اسلامی
• سیاست اسلامی
• حکومت اسلامی
• معارف دینی و الهیات
• علوم اجتماعی اسلامی
• علوم تربیتی اسلامی
• تاریخ
• جغرافیا
• حسابداری
• و ...


13 اسفند ماه 1394
دومین همایش علوم انسانی اسلامی
ارسال به دوستان    دومین همایش علوم انسانی اسلامی

سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

محورهای همایش :
• پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی
• پژوهش‌های کاربردی در مدیریت
• محورهای فرعی همایش :
• علوم انسانی اسلامی
• جامعه شناسی و ارتباطات
• تاریخ و تمدن
• روانشناسی
• هنر و معماری
• فلسفه
• علوم سیاسی
• فقه و حقوق
• اقتصاد
• حسابداری
• و ...

14 اسفند ماه 1394
سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
ارسال به دوستان    سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

سمینار کاربردی گمرک و ترخیص کالا

محورهای سمینار :
• شناخت اسناد گمرکي و نحوه صدور و کاربرد آنها
• رويه هاي گمرکي
• نحوه تعيين ارزش کالاهاي وارداتي و صادراتي در گمرک
• محاسبات گمرکی
• مهلت هاي جديد توقف کالا در گمرک
• مرور زمان در گمرک
• ممنوعيت هاي قانوني واردات و صادرات
• تخلفات و قاچاق گمرکي و جرايم آنها
• ترسيم و تحليل فرآيند تشريفات گمرکي و ترخيص کالا

12 آبان ماه 1394
سمینار کاربردی گمرک و ترخیص کالا
ارسال به دوستان    سمینار کاربردی گمرک و ترخیص کالا

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار

محورهای همایش :
• مهندسی معماری و توسعه پایدار:
• معماری و هویت شهری
• معماری پایدار
• روش ها و فناوری های نو در در معماری
• مهندسی عمران و توسعه پایدار:
• تكنولوژي بتن
• ژئوتکنیک و معدن
• محیط زیست
• مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار:
• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
• ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
• فضای سبز و محیط زیست شهری
• و ...

28 آبان ماه 1394
اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار

اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

محورهای همایش :
• گردشگری و محیط زیست
• گردشگری وطبیعت گردی
• گردشگری و جغرافیا
• گردشگری ومدل های اقلیمی
• گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
• گردشگری در سواحل
• گردشگري و توسعه پايدار
• گردشگري شهري
• گردشگري روستایی
• استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
• گردشگري مذهبي
• گردشگری فرهنگی
• و ...

28 آبان ماه 1394
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار

اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

محورهای همایش :
• محورهای محیط زیست:
• برنامه ريزي ومحيط زيست
• حفاظت ومحيط زيست
• مديريت ومحيط زيست
• حمايت ومحيط زيست
• ارزيابي ومحيط زيست
• محورهای کشاورزی:
• کشاورزی ارگانیک و پایدار
• به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
• مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
• کاربرد علوم نانو در کشاورزی
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• و ...

05 آذر ماه 1394
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهای همایش :
• محورهاي گياهان دارويي:
• گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
• گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارويي ، فرآوري
• گياهان دارويي ، زيست شناسي
• محورهاي كشاورزي:
• كشاورزي ارگانيك و پايدار
• به نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
• مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
• كاربرد علوم نانو در كشاورزي
• مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
• و ...

26 آذر ماه 1394
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری،عمران، گردشگری ومحیط زیست شهری وروستایی

محورهای همایش :
• معماري و توسعه پايدار:
• معماري و هويت شهري
• معماري پايدار
• روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
• عمران و توسعه پايدار:
• تكنولوژي بتن
• ژئوتكنيك و معدن
• محيط زيست
• محيط زيست و توسعه پايدار:
• مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
• ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
• فضاي سبز و محيط زيست شهري
• و ...

26 آذر ماه 1394
اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری،عمران، گردشگری ومحیط زیست شهری وروستایی
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی افق های نوین در توانمندسازی وتوسعه پایدار معماری،عمران، گردشگری ومحیط زیست شهری وروستایی

همایش نکوداشت شیخ سیف الدین باخرزی

محورهای همایش :
• اندیشه های عرفانی ، سیاسی و ادبی شیخ عالم
• سیف باخرزی در جغرافیای تاریخی سده ششم و هفتم هجری قمری
• جایگاه شیخ در منابع تاریخی و آثار پژوهشی
• از باخرز تا بخارا - تحولات روحی و جغرافیایی شیخ عالم
• گستره تاثیر گذاری اندیشه های شیخ از شبه قاره هند تا آفریقا
• جایگاه سیف باخرزی در زمان و مکان حیات
• شعر باخرزی - تحلیل محتوا و قالب
• نثر باخرزی - تحلیل محتوا و قالب
• عشق ، عقل ، انسان و عرفان در کلام شیخ
• بررسی آثار شیخ باخرزی - اعلام و اشخاص
• و ...

17 بهمن ماه 1394
همایش نکوداشت شیخ سیف الدین باخرزی
ارسال به دوستان    همایش نکوداشت شیخ سیف الدین باخرزی

دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار- حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی

محورهای سمینار :
• تبیین موضوع و مساله و زمینه طراحی شهری پایدار در بافت تاریخی
• ابعاد و ماهیت طراحی شهری پایدار در بافت تاریخی
• الزامات مدیریتی در بافت تاریخی در راستای طراحی شهری پایدار
• تجربه های مدیریتی پروژه ها


16 تا 18 آذر ماه 1394
دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار- حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی
ارسال به دوستان    دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار- حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

محورهای کنفرانس :
• كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني :
• مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)
• تعالي سازماني
• رهبري و رفتار سازماني :
• رهبري
• رهبری تغییر و تحول
• توليد، فرايند وعمليات :
• مدیریت تولید و عملیات
• مدیریت زنجیره تأمین
• مديريت مالي :
• استراتژی‌های مالی
• مدیریت ریسک
• و ...

01 بهمن ماه 1394
کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای

محورهای همایش :
• ترجمه و ارزشیابی
• ترجمه و تکنو لوژی
• ترجمه و آموزش
• ترجمه و ادبیات
• ترجمه و زبانشناسی
• ترجمه و فلسفه
• ترجمه و اقتصاد
• ترجمه و حقوق
• ترجمه و دین
• ترجمه و تاریخ

22 تا 23 ارديبهشت ماه 1395
همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای
ارسال به دوستان    همایش ملی ترجمه و مطالعات بینارشته ای
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
مرکز همایش های علمی همایش نگار همایش نگار : طراحی وب سایت همایش چاپ مقالات ISI , ISC ساخت سی دی مجموعه مقالات همایش : CD
طراحی پوستر و طراحی آرم
مشارکت در برگزاری همایش / دبیرخانه مجازی
طراحی وب سایت انجمن علمی