ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های محیط زیست

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

محورهای همایش :
• کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا
• روش¬های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
• سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
• غذاهای فراسودمند، پری¬بیوتیک و پروبیوتیک
• کاربرد اسانس¬ها و عصاره¬های طبیعی در صنایع غذایی
• ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی
• امنیت و ایمنی مواد غذایی
• بحران آب و صنایع غذایی
• غنی¬سازی مواد غذایی
• نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
• میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی
• مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
• و ...

27 تا 29 مهر ماه 1395
اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای کنگره :
• کشاورزی و توسعه پایدار :
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
• اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
• به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
• و ...

22 ارديبهشت ماه 1395
دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ارسال به دوستان    دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

اولین کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی

محورهای همایش :
• علوم پایه و بالین پزشکی
• توانبخشی و پیراپزشکی
• سلول های بنیادی
• علوم زیستی
• اعصاب شناختی
• نانوبیوتکنولوژی


13 تا 14 شهريور ماه 1395
اولین کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
ارسال به دوستان    اولین کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی

دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهای همایش :
• گياهان دارويي:
• گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
• گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارويي ، فرآوري
• گياهان دارويي ، زيست شناسي
• گياهان دارويي ، فارماكولوژي
• گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
• گياهان دارويي ، طب سنتي
• گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
• گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني
• گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
• و ...

03 خرداد ماه 1395
دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
ارسال به دوستان    دومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

محورهای همایش :
• محوراصلی معماری و توسعه پایدار:
• معماری و هویت شهری
• معماری پایدار
• روش ها و فناوری های نو در در معماری
• انرژی های نو در معماری
• سبک شناسی معماری
• معماری خیابانی
• تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
• گرافیک شهری
• مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
• معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
• معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
• و ...

31 خرداد ماه 1395
دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
ارسال به دوستان    دومین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محورهای همایش :
• محورهای گیاهان دارویی:
• گياهان دارویی ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
• گياهان دارویی ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارویی ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارویی ، فرآوري
• گياهان دارویی ، زيست شناسي
• گياهان دارویی ، فارماكولوژي
• گياهان دارویی ، ميكروبيولوژي
• گياهان دارویی ، طب سنتي
• گياهان دارویی ، اقتصاد و بازاريابي
• گياهان دارویی ، سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی
• گياهان دارویی ، مهارت‌ها و اشتغال زایی
• و ...

21 مرداد ماه 1395
اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

محورهای کنگره :
• کشاورزی و منابع طبیعی :
• مدیریت
• اقتصاد
• ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• هواشناسی و اقلیم شناسی
• سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• بیوتکنولوژی کشاورزی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• علوم باغبانی
• و ...

25 خرداد ماه 1395
سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
ارسال به دوستان    سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی

محورهای همایش :
• اصول و مبانی فکری و تئوریکی مهندسی و معماری شهرسازی و توسعه پایدار شهری
• مهندسی معکوس و مباحث چالش زای شهری
• مهندسی عمران و بحران آب و انرژي
• مصالح و فن آوري هاي نوین در معماري
• معماري و هویت شهري معماري پایدار
• معماري و نقش آن در توسعه پایدار شهري
• انرژي هاي نو در معماري سبک شناسی معماري
• روش ها و فناوري هاي نو در در معماري
• تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماري
• معماري و زیباشناختی شهری
• معماري پایدار و ساختمانهاي هوشمند
• معماري ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژي
• معماري سنتی و اسلامی در معماري و شهرسازي منطقه
• و ...

18 شهريور ماه 1395
کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهرنشینی

اصفهان، ریزگردها و آلاینده ها

محورهای همایش :
• آلاینده های زیست محیطی- خشکسالی-آب- فرسایش
• بررسی انواع آلاینده های آب و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
• بررسی انواع آلاینده های هوا و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
• بررسی انواع آلاینده های صنایع غذایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی ها
• بهینه سازی مصرف انرژی با هدف کاهش آلودگی هوا
• تحقیق و بررسی پیرامون ریز گردهای داخلی و خارجی در اصفهان
• بررسی تاثیر ریز گردها و آلاینده ها بر گردشگری در اصفهان
• بررسی تاثیر ریز گردها و آلاینده ها بر آثار تاریخی اصفهان


05 ارديبهشت ماه 1395
اصفهان، ریزگردها و آلاینده ها
ارسال به دوستان    اصفهان، ریزگردها و آلاینده ها

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

محورهای همایش :
• نظریه ها و مبانی:
• اقتصاد محیط زیست
• مدیریت محیط زیست
• صنعت سبز
• اقتصاد رفاه
• اقتصاد توسعه
• اقتصاد کشاورزی
• گردشگری سبز
• اکو سوسیالیزم
• مسائل زنان
• سرمایه گذاری خارجی
• نظریه بازی ها
• و ...

17 ارديبهشت ماه 1395
سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |