ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی

محورهای همایش :
• برنامه ریزی ومحیط زیست
• حفاظت ومحیط زیست
• مدیریت ومحیط زیست
• حمایت ومحیط زیست
• ارزیابی ومحیط زیست
• انرژی ومحیط زیست
• کشاورزی ومحیط زیست
• آلودگی ها ومحیط زیست
• نانو ومحیط زیست
• پساب ومحیط زیست
• پسماند ومحیط زیست
• تنوع زیستی ومحیط زیست
• و ...


19 شهريور ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی

نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر

محورهای همایش :
• توسعه پایدار شهری در حوزه شهروندی
• نقش و جایگاه شهروند در حوزه HSE در محیط شهروندی
• سلامت، ایمنی، محیط زیست در حوزه اماکن عمومی
• تکنولوژی و دستاوردهای نوین در عرصه HSE در محیط های شهری و اماکن عمومی
• نقش HSE در اقتصاد مقاومتی در کلان شهرها
• آسمان آبی، زمین پاک و تحقق آن از منظر HSE
• مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حوزه اماکن عمومی و شهروندی
• محیط زیست از منظر شهروندی در کلان شهرها
• شهر هوشمند (Smart City)
• نقش و جایگاه توسعه پایدار و HSE در مدیریت شهری
• HSE در حوزه خدمات شهری از دو موضوع حقوق و مسئولیت-های شهروندی
• نظام مدیریت HSE
• و ...

27 شهريور ماه 1395
نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر  با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر
ارسال به دوستان    نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی و فرهنگی شهر  با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر

سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهای همایش :
• محورهاي گياهان دارويي:
• گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
• گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارويي ، فرآوري
• گياهان دارويي ، زيست شناسي
• گياهان دارويي ، فارماكولوژي
• گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
• گياهان دارويي ، طب سنتي
• گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
• گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني
• گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
• و ...

11 آذر ماه 1395
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
ارسال به دوستان    سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

کنفرانس ملی علوم زمین وتوسعه پایدار

محورهای همایش :
• آب شناسی
• چینه شناسی و دیرینه شناسی
• رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
• پترولوژی
• کانی شناسی
• زمین شناسی اقتصادی
• زمین شیمی
• زمین شناسی مهندسی
• زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
• زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
• زمین شناسی نفت و متایع انرژی
• زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
• مخاطرات زمین شناختی
• و ...

24 آذر ماه 1395
کنفرانس ملی علوم زمین وتوسعه پایدار
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی علوم زمین وتوسعه پایدار

همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران

محورهای همایش :
• عوامل پدید آورنده
• پایش و اندازه گیری میزان فرونشست زمین
• ساختارهای زمین شناسی و پدیده فرونشست
• تراکم آبخوان ها و فرونشست زمین ناشی از برداشت آب های زیرزمینی
• تاثیر فرونشست زمین بر شریان های حیاتی و سازه های مهندسی
• مدل سازی
• مدیریت خطر و آسیب پذیری کانون های جمعیتی


26 آبان ماه 1395
همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران
ارسال به دوستان    همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

محور های کنفرانس:
• هیدرولوژی و مدیریت جامع و پایدار منابع آب :
‌• نقش هیدرولوژی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع آب
• مدیریت جامع منابع آب‌
• توسعه پایدار منابع آب
• مدیریت ریسک خشکسالی و تخصیص منابع آب در شرایط کمبود آب
• سازگاری با تغییر اقلیم
• هیدروکلیماتولوژی :
• تغییر اقلیم
• خشکسالی/ترسالی (نوسانات اقلیمی)
• هیدرومتئولوژی و مدلسازی بارش - رواناب
• هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی :
• هیدرولوژی سازه های آبی از جمله ها سدها و سازه های آبیاری و زهکشی
• و ...

27 تا 28 مهر ماه 1395
دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار

محورهای همایش :
• توریسم و توسعه پایدار
• توریسم و آمایش سرزمین
• توریسم و چشم انداز افق 1404
• توریسم و جهانی شدن
• توریسم و سیارات دیگر(توریسم مریخ گردی)
• توریسم و حقوق
• توریسم و اسلام و قرآن
• توریسم و اخلاق
• توریسم و آینده پژوهی
• توریسم دینی و همگرایی کشورهای اسلامی
• توریسم و پسا برجام
• توریسم و فناوری اطلاعات IT
• توریسم و GIS
• و ...

20 مرداد ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی گردشگری پایدار

هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران

محورهای همایش :
• قیر و اصلاح کننده ها
• مصالح سنگی
• تکنولوژی اسفالت
• مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
• بازیافت و تثبیت بستر با استفاده از مواد سیمانی وسایر افزودنیها
• رویه های مرکب
• تحلیل و طراحی روسازی
• نظام فنی و اجرایی
• ایمنی در ساخت بهره برداری و نگهداری روسازی راهها
• توسعه پایدار
• سرمایه گذاری و تامین منابع مالی

11 تا 13 آبان ماه 1395
هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران
ارسال به دوستان    هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران

چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

محورهای همایش :
• طب پیشگیری دریایی
• بهداشت دریایی
• طب نیروی دریایی
• طب زیر دریایی و هایپر بار
• طب رزم در دریا
• طب سفرهای دریایی
• سلامت شغلی در دریا
• مدیریت پایش ، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا
• بهداشت ، امداد و درمان نبردهای دریایی
• امداد و نجات دریایی
• مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا
• و ...

26 تا 30 دي ماه 1395
چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب  پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی
ارسال به دوستان    چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب  پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

محورهای همایش :
• مهندسی عمران، کلیه گرایش ها
• مهندسی معماری، کلیه گرایش ها
• محیط زیست شهری، کلیه گرایش ها
• مهندسی شهرسازی، کلیه گرایش ها
• مدیریت شهری و گردشگری، کلیه گرایش ها

26 شهريور ماه 1395
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |