ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های کشاورزی و دامپروری

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

محورهای همایش :
• کشاورزی :
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
• تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
• گیاهشناسی و گیاهان دارویی
• و ...

28 آذر ماه 1394
اولین کنگره  ملی توسعه و ترویج  مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره  ملی توسعه و ترویج  مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

محورهای همایش :
• زیست شناسی :
• علوم گیاهی
• زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
• زیست شناسی تکوینی و سلولی گیاهی
• زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
• علوم جانوری
• علوم باغبانی :
• میوه کاری
• سبزی کاری
• گیاهان دارویی
• گل و گیاهان زینتی
• مهندسی تولیدات گیاهی و باغبانی
• و ...

24 دي ماه 1394
اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
ارسال به دوستان    اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

محورهای همایش :
• شناخت منابع محیط
• پتانسیل و محدودیت های اقلیمی
• پتانسیل و محدودیت های منابع آب
• پتانسیل و محدودیت های منابع خاک
• پتانسیل و محدودیت های پستی و بلندی و موقعیت جغرافیائی
• زراعت و الگوی زراعی
• معرفی ارقام زراعی پر بازده
• معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی، بیماری ها، آفات
• تناوب زراعی
• توسعه زراعت دیم با استفاده از ارقام مقاوم به خشکی
• توسعه محصولات شتوی (پائیزه)
• روش های کشت محصولات صیفی با استفاده از آب کم
• روش های افزایش بهره وری
• و ...

06 اسفند ماه 1394
اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

محورهای همایش :
• موضوعات نوین در دانش اقلیم و تغییر اقلیم
• مدل سازی و پیش نگری اقلیم (محلی و منطقه ای)
• اقلیم دیرینه
• انرژی های نو شونده، سامانه های هوشمند و پاک
• سازگاری و کاهش خطر در برابر تغییر اقلیم (محلی و منطقه ای)
• آلاینده های انسان پایه و تغییر اقلیم
• تاثیر تغییرات اقلیم بر منابع طبیعی
• فن آوری های سازگار با محیط زیست و اقتصاد پاک
• ارتقا آموزش همگانی
• طراحی و مدیریت شهری
• چالش های محلی، فرصت ها و چشم اندازها
• مشکلات محیط زیستی در استان فارس (خشک سالی، بحران آب، سیل، جنگل زدایی، بیابان زایی و .....)


18 تا 19 اسفند ماه 1394
سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
ارسال به دوستان    سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

محورهای همایش :
• مدیریت پایدار منابع طبیعی :
• مدیریت پایدار جنگل، مرتع و ذخایر ژنتیکی
• مدیریت محیط زیستی سواحل
• آسیب شناسی منابع طبیعی
• پایش محیط زیست :
• شناسایی، معرفی و کاربرد شاخص­های پایش زیستی
• تغییرات اقلیمی و منابع محیط زیست
• آلودگی محیط زیست
• تغيير كاربري اراضي
• اقتصاد و محیط زیست :
• اقتصاد اکولوژیکی اکوسیستم­ها
• حسابرسی محیط زیستی منابع طبیعی
• مطالعات گردشگری اکوسیستم­ها
• و ...

10 اسفند ماه 1394
اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی

دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

محورهای همایش :
• کشاورزی و منابع طبیعی :
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• هواشناسی و اقلیم شناسی
• سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• محیط زیست :
• استاندارسازی،سیستم های مدیریتی
• ایمنی،بهداشت و محیط زیست( HSE)
• آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت)
• مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی ، طوفان ،گرد و غبار و کم آبی)
• مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
• و ...

24 دي ماه 1394
دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
ارسال به دوستان    دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

محورهای همایش :
• انرژی های نو و توسعه پایدار
• انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار
• صنعت برق و توسعه پایدار
• مهندسی عمران و توسعه پایدار
• حقوق و توسعه پایدار
• شهرسازی و توسعه پایدار
• محیط زیست و توسعه پایدار
• منابع طبیعی و توسعه پایدار
• معماری و توسعه پایدار
• منابع آب و توسعه پایدار
• کشاورزی و توسعه پایدار
• تعاون و توسعه پایدار
• و ...

15 ارديبهشت ماه 1395
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
ارسال به دوستان    پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

دومین کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه روستایی

محورهای همایش :
• مهندسی کشاورزی
• منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
• جنگل و صنایع چوب
• شيلات
• محيط زيست
• مديريت مناطق بياباني
• آبياري و زهكشي
• زراعت و اصلاح نباتات
• مهندسي اقتصاد كشاورزي
• علوم باغبانی
• ترويج و آموزش كشاورزي
• علوم خاك
• علوم دام و طيور
• و ...

21 فروردين ماه 1395
دومین کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه روستایی
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه روستایی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محورهای کنفرانس :
• یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی :
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست انسانی :
• استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
• آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
• مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
• یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست طبیعی :
• مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
• جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
• تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
• و ...

15 اسفند ماه 1394
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای کنفرانس :
• مدیریت و اقتصاد کشاورزی
• فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• زراعت و اصلاح نباتات
• علوم باغبانی و فضای سبز
• علوم دام و طیور
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم و صنایع غذایی
• گیاه پزشکی
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)
• ترویج و توسعه روستایی

15 تا 16 دي ماه 1394
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |