ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های کشاورزی و دامپروری

سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی

محورهای همایش :
• کشاورزی:
• توسعه روستایی
• آبیاری و زهکشی
• علوم و صنایع غذایی
• علوم شیلات و آبزیان
• جنگل و مرتع و بیابان
• علوم دام و دامپزشکی
• زراعت و اصلاح نباتات
• حشره شناسی کشاورزی
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• فناوری های نوین در کشاورزی
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• و ...

15 تا 17 مرداد ماه 1395
سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی
ارسال به دوستان    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش :
• کشاورزی و توسعه پایدار :
• اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
• و ...

11 خرداد ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

محورهای همایش :
• روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی
• روش های نوین پایش کیفیت
• ایمنی مواد غذایی
• فرآورده های غذایی ارگانیک
• ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی
• فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی
• نانو فناوری در صنایع غذایی
• مدل سازی و بهینه سازی فرآیند در صنایع غذایی
• کاربرد زیست فناوری در صنایع غذایی

28 شهريور ماه 1395
همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
ارسال به دوستان    همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

محورهای کنگره :
• راهکارهاي توسعه صادرات
• سازه ها و اتوماسیون گلخانه اي
• به نژادي و به زراعی
• ریز ازدیادي و بیوتکنولوژي
• تغذیه و کشت هیدروپونیک
• فیزیولوژي پس از برداشت
• منابع ژنتیکی
• توسعه وطراحی فضاي سبز
• آفات وبیماري ها
• اقتصاد و بازار
• تجاري سازي فناوري هاي نوین
• توانمندي و چالش هاي صنعت گل
• و ...

02 تا 04 شهريور ماه 1395
اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا

محورهای کنفرانس :
• کشاورزی :
• صنایع غذایی و صنایع تبدیلی
• اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک
• مکانیزاسیون ومکانیک ماشینهای کشاورزی
• ترویج ومدیریت کشاورزی
• گیاه پزشکی
• آب وخاک
• زراعت
• دامپروری و علوم دامی
• علوم محیط زیست
• باغبانی
• و تمام موضوعات مرتبط با علوم کشاورزی
• و ...

20 آذر ماه 1395
کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش :
• کشاورزی و توسعه پایدار
• منابع طبیعی و توسعه پایدار
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
• مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
• علوم صنایع غذایی
• علوم دامی و دامپزشکی
• علوم شیلات و آبزیان
• تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
• علوم زراعت
• علوم جنگل و مرتع
• نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی
• بیابان و بیابان زدایی
• و ...

11 خرداد ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

محورهای همایش :
• آبیاری و زهکشی
• شیوه های ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه‌ های آبیاری و زهکشی
• شیوه های ارتقای بهره وری آب در اراضی کشاورزی فاریاب، کم‌‌آب و دیم
• شیوه های ارتقای بهره وری آب آبیاری در شرایط شوری آب و خاک
• راهکارهای افزایش بهره‌وری آب آبیاری در شرایط غیراستاندارد تولید محصول
• افزایش بهره وری مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری
• روش‌های مناسب برنامه‌ریزی آبیاری برای الگوهای مناسب کشت
• و ...

21 مرداد ماه 1395
اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

محورهای همایش :
• کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا
• روش¬های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
• سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
• غذاهای فراسودمند، پری¬بیوتیک و پروبیوتیک
• کاربرد اسانس¬ها و عصاره¬های طبیعی در صنایع غذایی
• ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی
• امنیت و ایمنی مواد غذایی
• بحران آب و صنایع غذایی
• غنی¬سازی مواد غذایی
• نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
• میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی
• مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
• و ...

27 تا 29 مهر ماه 1395
اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

محورهای همایش :
• به‌زراعي و مدیریت باغ
• فیزیولوژی
• تنش‌های محیطی
• به‌نژادي
• کشت بافت و بيوتكنولوژي
• ارزش غذایی و دارویی
• برداشت، بازار رسانی و نگهداري
• طرح های فناورانه و نواورانه
• فرآوری و صنایع تبدیلی


24 تا 25 شهريور ماه 1395
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
ارسال به دوستان    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای کنگره :
• کشاورزی و توسعه پایدار :
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
• اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
• به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
• و ...

22 ارديبهشت ماه 1395
دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ارسال به دوستان    دومین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |