باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (چالش ها، فرصت ها، راهکارها)

برگزارکننده : سازمان بسیج علمی خراسان رضوي

25 تا 30 آذر ماه 1391

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علمی و آموزشی
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
سایر ...

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 0511-8524001
وب سایت : pcnp.be-conference.ir

نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (چالش ها، فرصت ها، راهکارها)

محور های همایش

نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (چالش ها، فرصت ها، راهکارها)

محورهای همایش :


اولویت های اقتصادی
- شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی.

- تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی.
- ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن روی حمایت از تولید ملی.
- علت شناسی عدم رغبت تولید کنندگان غیرمجاز به فعالیت در چارچوب قانون.
- ارزیابی میزان اثربخشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مبازه با پدیدۀ قاچاق، و تأثیر آن بر تولید ملی.
- ارائۀ مسیرهای برون رفت از مشکلات صادرات غیرنفتی.

- نقش نقدینگی شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت فعالیت های علمی آن ها.
- بررسی چگونگی بهره گیری از نیروهای توانمند بومی در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها، بخش ها، و روستاها.
- تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید ملی

اولویت های اجتماعی
- چالش های اجتماعی تولید ملی.

- چگونگی تبدیل چهرۀ بسیج از حالت فعلی به حالت فعال در زمینۀ علمی و اقتصادی.
- تأثیر عدالت در اجرای اقتصاد مقاومتی.
- تأثیر ولایت پذیری مدیران و مردم در ادارۀ اقتصاد مقاومتی.
- چگونگی شناسایی، پرورش، و تشویق نخبگان اقتصادی و نحوۀ استفاده از آن ها در مسیر اجرای طرح اقتصاد مقاومتی.
- نحوۀ به کارگیری پتانسیل بسیجیان در طرح اقتصاد مقاومتی.
- بررسی میزان ارتباط مسئولیت داده شده، یا پذیرفته شده، با میزان برخوردای از دانش پایه و تخصصی فرد، در مراکز اولویت دار تولیدی و صنعتی کشور

اولویت های سیاسی/ حقوقی
- افزایش اعمال مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر منابع زیرزمینی دریای خزر از طریق راهکار های خصوصی.

- آسیب شناسی قوانین جاری در حمایت از کشاورزی.
- آسیب شناسی قوانین اعطاء و وصول تسهیلات بانکی در ارتباط با تولیدکنندگان داخلی.
- آسیب شناسی سیاست های مدیریت تولید.
- تحدید اقتصاد زیرزمینی در پرتو قوانین ناظر بر تعرفه های مالیاتی بخش تولید.
- اثرات وضع مالیات بر تحقق شعار سال تولید ملی.
- راهکار های تقویت مکانیسم های اجرایی در برخورد با گران فروشان در پرتو الزامات حقوقی.
- بررسی موانع حقوقی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در جهت اشتغال زایی.
- تحلیل اثرات بین المللی بر تولید ملی، اشتغال، و سرمایه و مشخص کردن فرصت ها و چالش ها.
- بررسی تطبیقی الگوهای موفق خارجی و داخلی در حمایت.

اولویت های فرهنگی از تولید ملی
- بررسی عوامل مؤثر در تخطی مدیران از مسیرهای روشن نقشۀ جامع توسعۀ همه جانبۀ کشور.

- بررسی هماهنگی بین تولید و مصرف کالاهای داخلی.
- رابطۀ صنایع بسته بندی با میزان علاقۀ ایرانیان به مصرف تولیدات داخلی.
- نقش روحیۀ خودباوری دینی و ملی در افزایش تولیدات داخلی.
- روش های ایجاد اقتصاد خودکفا و مبتنی بر صادرات در روستاها با بهره گیری از فرهنگ گذشته.
- آسیب شناسی مفاهیم اخلاقی و فرهنگ کار ناظر بر تولید ملی (مفاهیمی همچون زهد، قناعت، و ...).
- نقش زنان در تولید ملی.
- نقش بهره وری در تولید ملی

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395