باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

برگزارکننده : انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، دانشگاه مفید، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مؤسسه امام موسی صدر، نشر تاریخ ایران

27 تا 28 آذر ماه 1392

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دبیر علمی: دکتر منصوره اتحادیه
تلفن دبیرخانه : 66917569-66917570
وب سایت : wahr.ir/

سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

محور های همایش

سمینار بین المللی زن در جهان اسلام، یک صد سال اخیر

اهداف:
1- آشنایی با مطالعات زنان در کشور های اسلامی
2- آشنایی با رویکرد های نوین در حوزه اسلام و مسئله زنان
3- شناخت و تبیین موقعیت زن در تاریخ و جوامع اسلامی در دوران جدید و معاصر
4- فراهم آوردن عرصه ای برای هم اندیشی پژوهشگران در حوزه مسائل زنان و اسلام
5- ارائه دستاورد های نوین پژوهشی در موضوع مورد بحث
6- شناسایی اولویت های پژوهشی در موضوع مورد نظر

محورهای علمی سمینار:
الف- مطالعات زنان (تاملات نظری و روش شناسانه) - تبار شناسی مسائل زنان در جهان اسلام -
تاریخ نگاری زنان در جهان اسلام -
مسئله زن دراندیشه اسلام معاصر- اسلام و مسئله جنسیت - زنان و تفکر ناسیونالیسم در جهان اسلام - زن در جهان اسلام از نگاه غرب – درباره مفهوم
فمینیسم اسلامی
ب- نقش و عملکرد زنان در جوامع اسلامی - زن و اجتماع - زن و سیاست - زن و فرهنگ - زن و اقتصاد - زن و هنر - زن و ادبیات - زن و
ارتباطات - زنان اقلیت های مذهبی در جوامع اسلامی - جنبش های زنان - اسناد و منابع مطالعات زنان
ج- مطالعات تطبیقی مسائل زنان در جهان اسلام
د- زنان جهان اسلام بین گذشته و آینده

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395