ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های مدیریت
صفحه 5

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

محورهای همایش :
• الف ) پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار :
• علوم شيلات و آبزيان
• علوم دام و دامپزشكي
• توليدات گياهي
• مديريت ، ترويج ، اقتصاد در بخش كشاورزي
• ب ) پدافندغیرعامل در بخش منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار
• جنگل و مرتع
• آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
• بيابان و بيابان زدايي
• ج ) پدافندغیرعامل در بخش محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
• محيط زيست و توسعه پایدار
• بحرانهای زیست محیطی
• محورهای ویژه

15 آبان ماه 1394
اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست   با رویکرد توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست   با رویکرد توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

محورهای همایش :
• مدیریت نوین :
• مدیریت دولتی
• مدیریت بازرگانی
• مدیریت صنعتی
• برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی :
• برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگی
• جامعه و فرهنگ شهري نوین
• امنيت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
• محورهای ویژه :
• نقش مدیریت نوین در کاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي جامعه
• راهکارهای کاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
• راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پايدار فرهنگي
• و ...

12 مهر ماه 1394
اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

محورهای همایش :
• مباحث نوین در حسابداری، حسابرسی و مدیریت
• اخلاق حرفه‌ای در حسابداری، حسابرسی و مدیریت
• حسابداری و مدیریت منابع انسانی
• حسابداری، مدیریت و آموزش عالی
• بورس، مدیریت مالی، سرمایه گذاری و حسابداری
• سیستم های اطلاعاتی مدیریت و حسابداری
• جایگاه حسابداری، حسابرسی و مدیریت در توسعه اقتصادی
• مدیریت دولتی و اسلامی
• مدیریت پروژه، اجرایی و کارآفرینی
• مدیریت بیمه و استراتژیک
• حسابداری مالیاتی و حسابداری مدیریت
• صنعت، حسابداری و مدیریت
• جامعه،حسابداری و مدیریت

01 بهمن ماه 1394
دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
ارسال به دوستان    دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی

محورهای کنفرانس :
• چالش های مدیریت اجرایی در کشور
• مدیریت اجرایی در دوران رکود و پسارکود
• چالش ها و دغدغه های پیش روی بنگاه ها در ایران :
• نظام کنترل و نظارت در اجرا
• چالش های اجرایی بنگاه های کوچک و متوسط
• مدیریت اجرایی و الگوهای نوین کسب وکار :
• چالش های اجرایی و راهبری استارت آپ ها
• مباحث اجرایی مدل های نوین کسب وکار
• خلاق و رفتار حرفه ای، ارزش ها و فرهنگ سازمانی :
• حرفه ای گرایی در مدیریت (نظام مدیریت)
• حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
• مدیریت اجرایی در صنایع :
• گردشگری
• بانک داری و بیمه
• و ...

26 تا 27 آبان ماه 1394
پنجمین کنفرانس  ملی مدیریت اجرایی
ارسال به دوستان    پنجمین کنفرانس  ملی مدیریت اجرایی

دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

محورهای کنفرانس :
• مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی
• توسعه سیستم های اطلاعاتی
• معماری و حاکمیت سیستم های اطلاعاتی
• کسب و کار و تجارت الکترونیکی
• مدیریت دانش
• پشتیبانی تصمیم و هوشمندی کسب و کار
• سیستم های سازمانی
• مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
• یادگیری الکترونیکی
• سیستم های اطلاعاتی و رسانه های اجتماعی
• رسانه های اجتماعی
• و ...

12 تا 13 بهمن ماه 1394
دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران

محورهای کنفرانس :
• مدیریت دولتی:
• مدیریت دولتی ، نظریه ها و رویکردها
• مدیریت دولتی و بوروکراسی
• بایسته ها و بنیادهای اسلامی در مدیریت دولتی ایران
• چالش های ساختاری اداره دولت در ایران
• مدیرت دولتی و چالش بهره وری
• حکومت الکترونیک وچالش های پیشرو
• مدیریت دولتی و نقش مردم
• و ...

29 دي ماه 1394
نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
ارسال به دوستان    نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران

سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

محورهای کنفرانس :
• محورهای اصلی:
• رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
• استراتژی های رقابت و همکاری
• مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
• استراتژی سرمایه انسانی، دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
• استراتژی تکنولوژی، نوآوری، کارآفرینی و مدل کسب و کار
• مدیریت استراتژیک در عمل:
• همراستاسازی، پیاده سازی، ارزیابی و مباحث رفتاری استراتژی
• و ...

24 تا 25 آذر ماه 1394
سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

اولین همایش ثروت آفرینی ماندگار

محورهای همایش :
• مدیریت تحول پایدار(تهیه مدار _ استقرار قرار)
• کارآفرینی ماندگار(حرکت بدون توقف تعالی نگر)
• مهندسی تغییر سازگار(یک توجه_یک انتخاب)

09 مهر ماه 1394
اولین همایش ثروت آفرینی ماندگار
ارسال به دوستان    اولین همایش ثروت آفرینی ماندگار

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

محورهای کنفرانس :
• مدیریت پروژه
• مدیریت سبد پروژه
• برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
• مهندسی همزمانی
• مدیریت استراتژیک پروژه ها
• روشهای نوین برنامه ریزی و زمانبندی
• عوامل و سنجه های موفقیت پروژه ها
• و...

10 بهمن ماه 1394
دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و بازرگانی

محورهای کنفرانس :
• مدیریت
• بازاریابی
• حسابداری
• بانکداری
• اقتصاد
• مدیریت مالی
• و زیر شاخه های مرتبط با مباحث فوق

15 آبان ماه 1394
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و بازرگانی
ارسال به دوستان    سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و بازرگانی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |