ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های مدیریت
صفحه 5

همایش بین المللی مدیریت ،توسعه و اقتصاد

محورهای همایش :
• کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی :
• مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)
• تعالي سازماني
• سیستم های کیفیت
• بهره‌وري
• مديريت عملكرد
• روش‌هاي حل مساله
• شش سیگما
• رهبری و رفتار سازمانی :
• رهبري
• رهبری تغییر و تحول
• رهبری اخلاقی
• ابعاد رفتاري رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها
• و ...

23 ارديبهشت ماه 1395
همایش بین المللی مدیریت ،توسعه و اقتصاد
ارسال به دوستان    همایش بین المللی مدیریت ،توسعه و اقتصاد

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

محورهای همایش :
• مدیریت و تمام زیر مجموعه های مدیریت
• اقتصاد :
• برنامه ریزی
• نظام های اقتصادی
• همکاری های اقتصادی
• صنعتی و سرمایه گذاری ایران و اروپا اقتصاد بازرگانی
• اقتصاد خرد
• اقتصاد کلان
• اقتصاد مقاومتی
• اقتصادبین الملل
• اقتصاد انرژی
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد پولی
• و ...

30 ارديبهشت ماه 1395
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
ارسال به دوستان    کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران

محورهای همایش :
• محورهای کلی بخش مدیریت :
• مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
• مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
• رهبری و رفتار سازمانی
• مدیریت تولید، فرایند و عملیات
• مدیریت راهبردی
• مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
• مدیریت استراتژیک و رقابت
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت مالی
• مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
• مدیریت بازار
• اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
• و ...

20 مرداد ماه 1395
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران
ارسال به دوستان    سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی ملی مدیریت و حسابداری ایران

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهای همایش :
• مدیریت:
• مدیریت مالی:
• توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
• مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت
• مدیریت تحول
• فرآیند خط مشی گذاری
• طراحی و ایجاد سازمان های متناسب با عصر اطلاعات و ....
• مدیریت کسب و کار (MBA) مدیریت اجرایی و مدیریت شهری:
• مدیریت مالی و مدیریت موسسات مالی
• اقتصاد مدیریت
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت زنجیره تامین
• مدیریت بحران و ....
• و ...

05 مرداد ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین همایش رویکردهای نوین در مدیریت تولید، صادرات و زنجیره تامین

محورهای همایش :
• رویکردهای نوین در مدیریت تولید و عملیات:
• سرمایه انسانی در مدیریت تولید و عملیات
• چابکی در مدیریت تولید و عملیات
• رویکردهای رقابتی در مدیریت تولید و عملیات
• سیستم ها و مدل های موجودی و برنامه ریزی مواد در مدیریت تولید و عملیات
• نگهداری و قابلیت اطمینان سیستم
• طراحی و استقرار ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در مدیریت تولید و عملیات
• تئوری های محدودیت در مدیریت تولید و عملیات
• کاربرد الگوریتم های فراابتکاری و کمی در مدیریت تولید و عملیات
• چالش های پیش روی بنگاه های تولیدی وصنعتی
• رویکردهای نوین مدیریت تولید و عملیات و زنجیره تامین در دوره پساتحریم :
• و ...

23 ارديبهشت ماه 1395
اولین همایش رویکردهای نوین در مدیریت تولید، صادرات و زنجیره تامین
ارسال به دوستان    اولین همایش رویکردهای نوین در مدیریت تولید، صادرات و زنجیره تامین

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردها

محورهای همایش :
• نقش مدیریت اطلاعات سلامت در اجرای برنامه های طرح تحول نظام سلامت کشور
• نقش سامانه های آمار و اطلاعات بیمارستانی در چارچوب طرح تحول سلامت
• برنامه های اعتبارسنجی بیمارستانی و نقش مدیران اطلاعاتی بیمارستان در اجرای آن
• مدیریت اطلاعات سلامت و نظام های پرداخت و بیمه
• استانداردها، اخلاق و امنیت و کنترل کیفیت در فناوری اطلاعات سلامت
• سامانه های اطلاعاتی در سلامت، پرونده الکترونیک ، ثبت بیماری، سامانه های پژوهشی و آموزشی، خودمراقبتی و زیستی
• و ...

27 تا 28 شهريور ماه 1395
اولین همایش ملی فناوری  اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت:   تجربه ها، چالش ها و رویکردها
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی فناوری  اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه مدیریت اطلاعات سلامت:   تجربه ها، چالش ها و رویکردها

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

محورهای همایش :
• علوم مدیریت نوین :
• مدیریت دولتی
• مدیریت مالی و بازرگانی
• مدیریت صنعتی
• مدیریت آموزشی
• مدیریت اجرایی
• مدیریت ورزشی
• مدیریت استراتژیک
• مدیریت و برنامه ریزی
• مدیریت تکنولوژی
• مدیریت فناوری اطلاعات
• مدیریت شهری
• مدیریت امور فرهنگی
• و ...

30 ارديبهشت ماه 1395
دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

محورهای همایش :
• علوم اجتماعي و جامعه‌‍شناسی
• زبان، ادبيات و آموزش
• علوم جغرافيايي
• علوم اقتصادی
• تربيت بدني و علوم ورزشي
• علوم تاریخ و باستان‌شناسی
• زبان شناسي
• فلسفه، الهيات و معارف اسلامي
• علوم تربيتي و آموزش
• حقوق
• علوم سياسي و روابط بين‌الملل
• روان شناسي
• و ...

05 تا 06 خرداد ماه 1395
کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

محورهای همایش :
• مدیریت :
• مدیریت ساخت و اجرا
• مدیریت بحران
• مدیریت صنعت و تولید
• مدیریت مالی
• مدیریت تحقیق
• مدیریت تحول
• مدیریت منابع انسانی
• مدیریت فرهنگی
• مدیریت آموزشی
• مدیریت صادرات و واردات بین المللی
• مدیریت دولت
• کیفیت و بهره وری
• و ...

01 تير ماه 1395
اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی

محورهای کنفرانس :
• توسعه و سیل :
• از دست رفتن آبخوان‌ها و افزایش رویداد سیل
• الگوی توسعه شهری مبتنی بر تقابل با سیل و مشکلات آن
• الگوی توسعه شهری سازگار با فعالیت‌های اکوسیستم و امتیاز آن
• رویداد سیل به‌عنوان یکی از اجزای دینامیک اکوسیستم
• تجربه‌ها و درس آموخته‌های ملی و بین‌المللی در مدیریت سیلاب شهری
• سیل و مدیریت جامع منابع آب
• شناخت کمی و کیفی سیل :
• شبیه‌سازی سیل و ایرادهای مدل‌های شبیه‌سازی سیلاب‌های شهری برای کاربرد در شرایط اقلیم شهرهای ایران
• پایش سیستم‌های مدیریت سیلاب شهری
• سیستم‌های کنترل و هدایت سیلاب شهری
• و ...

12 تا 13 مهر ماه 1395
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی
ارسال به دوستان    چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب و اولین کنفرانس ملی خشکسالی
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |