ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های کشاورزی و دامپروری
صفحه 2

اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها

محورهای همایش :
• مدیریت عرضه آب شرب و بهداشت :
• صیانت از منابع موجود
• تنوع بخشی به روش­ های تامین و توزیع آب
• ارتقاء کمی و کیفی پتانسیل­ های موجود در تامین آب
• پیشگیری از برداشت­ های غیر قانونی
• حفظ حریم تاسیسات
• مدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت :
• از دیدگاه فنی و مهندسی
• از دیدگاه فرهنگی
• از دیدگاه ابزاری
• اقتصاد آب
• و ...

27 تا 28 مهر ماه 1395
اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش :
• یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار :
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• علوم باغبانی و فضای سبز
• حشره شناسی کشاورزی
• زراعت و اصلاح نباتات
• علوم دام و دامپزشکی
• جنگل و مرتع و بیابان
• و ...

14 مرداد ماه 1395
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

محورهای همایش :
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
• محیط زیست و آمایش سرزمین
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• و ...

04 تير ماه 1395
پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
ارسال به دوستان    پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

محورهای همایش :
• کشاورزی و گیاه پزشکی:
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
• اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
• و ...

25 مرداد ماه 1395
همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
ارسال به دوستان    همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب

محورهای همایش :
• مدیریت منابع آب
• مدیریت و بهره برداری از منابع آب غيرمتعارف
• آبخیزداری و آبخوانداری
• هیدرولیک و هیدرولوژی
• مهندسی ارزش اقتصاد مهندسی در مدیریت منابع آب
• خشکسالی و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک
• هیدروانفورماتیک
• سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری DSS
• کاربرد GIS در مدیریت آب و خاک

27 تا 28 مهر ماه 1395
پنجمین کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب
ارسال به دوستان    پنجمین کنفرانس ملی مدیریت جامع منابع آب

سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی

محورهای همایش :
• کشاورزی:
• توسعه روستایی
• آبیاری و زهکشی
• علوم و صنایع غذایی
• علوم شیلات و آبزیان
• جنگل و مرتع و بیابان
• علوم دام و دامپزشکی
• زراعت و اصلاح نباتات
• حشره شناسی کشاورزی
• علوم تکنولوژی نهال و بذر
• فناوری های نوین در کشاورزی
• تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
• و ...

15 تا 17 مرداد ماه 1395
سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی
ارسال به دوستان    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکو سیستم های کشاورزی

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش :
• کشاورزی و توسعه پایدار :
• اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
• و ...

11 خرداد ماه 1395
دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

محورهای همایش :
• روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی
• روش های نوین پایش کیفیت
• ایمنی مواد غذایی
• فرآورده های غذایی ارگانیک
• ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی
• فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی
• نانو فناوری در صنایع غذایی
• مدل سازی و بهینه سازی فرآیند در صنایع غذایی
• کاربرد زیست فناوری در صنایع غذایی

28 شهريور ماه 1395
همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
ارسال به دوستان    همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

محورهای کنگره :
• راهکارهاي توسعه صادرات
• سازه ها و اتوماسیون گلخانه اي
• به نژادي و به زراعی
• ریز ازدیادي و بیوتکنولوژي
• تغذیه و کشت هیدروپونیک
• فیزیولوژي پس از برداشت
• منابع ژنتیکی
• توسعه وطراحی فضاي سبز
• آفات وبیماري ها
• اقتصاد و بازار
• تجاري سازي فناوري هاي نوین
• توانمندي و چالش هاي صنعت گل
• و ...

02 تا 04 شهريور ماه 1395
اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران

کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا

محورهای کنفرانس :
• کشاورزی :
• صنایع غذایی و صنایع تبدیلی
• اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک
• مکانیزاسیون ومکانیک ماشینهای کشاورزی
• ترویج ومدیریت کشاورزی
• گیاه پزشکی
• آب وخاک
• زراعت
• دامپروری و علوم دامی
• علوم محیط زیست
• باغبانی
• و تمام موضوعات مرتبط با علوم کشاورزی
• و ...

20 آذر ماه 1395
کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی ، آبزیان و غذا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |