ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
کل همایش های کشاورزی و دامپروری به ترتیب تاریخ
صفحه 9

هفتمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي

محورهای همایش :
• آفات و بیماری های گیاهی
• اقتصاد، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی
• به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی
• ترویج و توسعه روستایی
• حفاظت آب و خاک و روش های نوین مقابله با کم آبی
• ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی
• علوم دامی
• علوم و مهندسی آب وخاک
• مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون كشاورزي
• میوه های مناطق معتدله

24 تا 25 ارديبهشت ماه 1393
هفتمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي
ارسال به دوستان    هفتمين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي

کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز

محورهای کنفرانس :
• نظریه ها و مبانی:
• اقتصاد محیط زیست
• مدیریت محیط زیست
• صنعت سبز
• اقتصاد رفاه
• اقتصاد توسعه
• اقتصاد کشاورزی
• اکو سوسیالیزم
• مسائل زنان
و...

22 ارديبهشت ماه 1393
کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز