ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های محیط زیست
صفحه 5

اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

محورهای همایش :
• ریاضیات و آمار
• مهندسی برق
• مهندسی مکانیک و هوافضا
• مهندسی عمران و معماری و شهرسازی
• مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات
• مهندسی شیمی و نفت
• مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
• مهندسی کشاورزی
• مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
• مهندسی معدن
• و سایر علوم مرتبط


05 تا 06 دي ماه 1394
اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو وپاک

محورهای همایش :
• انرژي باد
• انرژي زمين گرمايي
• بيوگاز و زيست توده
• پيل هاي سوختي
• انرژي وابسته به آب
• انرژي هيدروژن
• انرژی ومحیط زیست
• و ...

22 مرداد ماه 1394
دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو وپاک
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو وپاک

دومین همایش ملی پرستاری،روانشناسی ارتقاسلامت ومحیط زیست سالم

محورهای همایش :
• محیط زیست و سلامت :
• مسمویت های غذایی وسلامت
• محصولات آلوده وسلامت
• روان شناسی ومحیط زیست
• محیط زیست و بهداشت
• محیط زیست وفضای بیمارستان
• زباله های عفونی ومحیط زیست
• آسیب پرستار در وحواث زیست محیطی
• آموزش بهداشت
• و ...

05 شهريور ماه 1394
دومین همایش ملی پرستاری،روانشناسی ارتقاسلامت ومحیط زیست سالم
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی پرستاری،روانشناسی ارتقاسلامت ومحیط زیست سالم

دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

محورهای همایش :
• محورهای گیاهان دارویی:
• گياهان دارویی ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
• گياهان دارویی ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارویی ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارویی ، فرآوري
• گياهان دارویی ، زيست شناسي
• گياهان دارویی ، فارماكولوژي
• و ...


05 شهريور ماه 1394
دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

محورهای کنفرانس :
• معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی :
• مبانی نظری اسلام در معماری
• ‌نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
• بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
• مبانی موجود معماری ایرانی
• ‌ابعاد پنهان معماری در اسلام
• آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
• آرمان‌شهر اسلامی
‌• حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
‌• جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
• ‌نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
• و ...

26 خرداد ماه 1394
اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران

سومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل

محورهای همایش :
• جنگلداری و مدیریت جنگل
• جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
• مهندسی جنگل
• مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل
• منابع طبیعی از دیدگاه اسلام

09 تا 10 ارديبهشت ماه 1394
سومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
ارسال به دوستان    سومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل

اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

محورهای کنفرانس :
• علوم و مهندسی آب :
• آبياري و زهكشي
• سازههاي آبي
• مهندسي منابع آب
• هواشناسي كشاورزي
• زراعت و اصلاح نباتات:
• اصلاح نباتات
• زراعت
• علوم و تكنولوژي بذر
• اگرواكولوژي
• و ....

31 تير ماه 1394
اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران

اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها

محورهای کنفرانس :
• مفاهیم اصول و مبانی نظری ریسک و مدیریت آن در زیرساخت :
• تهدید و مخاطره شناسی زیرساخت
• پیامد شناسی ناشی از تهدیدات و مخاطرات
• مطالعات آسیب پذیری در زیرساخت ها
• تاب آوری و برگشت پذیری در زیرساخت ها
• الگوها و مدلهای ارزیابی و مدیریت ریسک در زیرساخت ها:
• مدل های تحلیل هزینه فایده در پدافند غیرعامل
• جایگاه مدیریت لجستیک در مدیریت ریسک
• روش های مدل سازی و شبیه سازی پیامدهای ناشی از تهدیدات و مخاطرات
• تحلیل وابستگی سیستمی در شریان های حیاتی
• و ...

05 تا 06 خرداد ماه 1394
اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک در زیرساخت ها

سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار

محورهای همایش :
• گردشگری و محیط زیست
• گردشگری وطبیعت گردی
• گردشگری و جغرافیا
• گردشگری ومدل های اقلیمی
• گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
• گردشگری در سواحل
• گردشگري و توسعه پايدار
• گردشگري شهري
• گردشگري روستایی
• و ...

17 ارديبهشت ماه 1394
سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار
ارسال به دوستان    سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا ومحیط زیست پایدار

اولین همایش ملی فضای سبز کم آب

محورهای همایش :
• معرفی گونه های سازگار به کم آبی جهت استفاده در فضای سبز
• چمن های سازگار به کم آبی و جایگزین های چمن
• زیست فناوری و راهکارهای نوین ایجاد گونه های مقاوم به کم آبی
• تخصیص، بهره وری و بهینه سازی مصرف آب
• نقش آب های نا متعارف در فضای سبز
• طراحی، کشت و توسعه و نگهداری فضای سبز در اقلیم های خشک و نیمه خشک
• ارتقاء فرهنگ عمومی و مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز
• کارکردهای اقتصادی فضای سبز کم آب


15 تا 16 ارديبهشت ماه 1394
اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
ارسال به دوستان    اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |