ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های محیط زیست
صفحه 5

همایش ملی بحران آب و تغییر اقلیم

محورهای همایش :
• فرهنگ سازی مسایل زیست محیطی در بستر آموزش و پرورش
• فرهنگ سازی ضرورت توجه به مسله ی آب و تغییر اقلیم
• معرفی راهکارهای عملی جهت کاهش تبعات بحران
• انرژی های پاک
• گردشگری به عنوان یک راهکار


31 خرداد ماه 1394
همایش ملی بحران آب و تغییر اقلیم
ارسال به دوستان    همایش ملی بحران آب و تغییر اقلیم

نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

محورهای کنگره :
• آب و اقلیم
• آب سطحی
• آب زیر زمینی
• آب،جامعه وفرهنگ
• آب،اقتصادوتوسعه
• آب،آبیاری وبهره وری
• آب،زهکشی وپایداری
• آب ومحیط زیست
• آب وسازه های آبی
• آب و فناوری اطلاعات
• آب و هواشناسی

23 تا 24 ارديبهشت ماه 1394
نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ارسال به دوستان    نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

محورهای همایش :
• همایش در چهار گروه فنی و مهنسی، علوم پایه، علوم انسانی و کشاورزی و با محورهای زیر برگزار می گردد:
• پژوهش های نوین در حوزه برق و ICT
• پژوهش های نوین در حوزه مکانیک، مکاترونیک و رباتیک
• پژوهش های نوین در حوزه کشاورزی و دامداری
• پژوهش های نوین در حوزه زیست فناوری
• پژوهش های نوین در حوزه علوم پایه
• پژوهش های نوین در حوزه علوم شناختی
• و ...

30 تير ماه 1394
دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
ارسال به دوستان    دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری

محورهای کنفرانس :
• مهندسی عمران و توسعه پایدار:
• مدیریت ساخت و اجرا
• تكنولوژي بتن
• روش های عددی در مهندسی عمران
• ژئوتکنیک و معدن
• راه و ترابری
• سيستم هاي GIS با تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
• هیدرولیک ، منابع آب
• نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
• مهندسي تونل براي نواحي شهري
• و ...


07 تا 08 مرداد ماه 1394
کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری

محورهای کنفرانس :
کشاورزی و توسعه پایدار:
• تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
• علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
• ميوه هاي مناطق معتدله
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
• مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
• و ...

25 تا 26 شهريور ماه 1394
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی  ، محیط زیست و گردشگری
ارسال به دوستان    کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی  ، محیط زیست و گردشگری

چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

محورهای کنفرانس :
• محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:
• فیزیولوژی گیاهی (در همه سطوح گیاهی، سلولی و مولکولی).
• اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و اکوسیستم های طبیعی.
• فیزیولوژی تنش های گیاهی.
• فیزیولوژی کاربردی و زیست فناوری گیاهی.11 تا 12 شهريور ماه 1394
چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
ارسال به دوستان    چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری

محورهای کنفرانس :
• ژئومورفولوژي و تکتونیک
• ژئودزي، فتوگرامتري و نقشه برداري
• شهرسازي و توسعه پایدار
• عمران و معماري پایدار
• اقلیم ،علوم جوي و اقیانوس شناسی
• جغرافیاي پزشکی
• منابع طبیعی و علوم محیط زیست
• گردشگري و طبیعت
• مدیریت ریسک و بحران


03 ارديبهشت ماه 1394
اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری

کنفرانس مهندسی آب

محورهای کنفرانس:
• مدیریت منابع آب
• سازه های هیدرولیکی
• هیدرولیک
• آب و فاضلاب
• بهره وری مصرف آب
• مدیریت کیفی و آلودگی آب
• آبخیزداری و آبخوان داری
• آبياری و زهکشی
• هیدرولوژی
• آب و محیط زیست
• مباحث نوین در مهندسی آب

29 تا 30 ارديبهشت ماه 1394
کنفرانس مهندسی آب
ارسال به دوستان    کنفرانس مهندسی آب

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

محورهای همایش :
• شیمی:
• شیمی آلی
• شیمی معدنی
• شیمی فیزیک
• شیمی تجزیه
• نانو تکنولوژی
• شیمی هسته ای
• کاتالیست
• شیمی حیاتی
• پلیمر
• بیوشیمی
• شیمی پوشش
• تصفيه آب
• كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي
• و ...

25 ارديبهشت ماه 1394
دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
ارسال به دوستان    دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن

محورهای همایش :
• بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی
• کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی
• کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوری های نوین در مدیریت بهینه مصرف آب در کشاورزی
• بررسی روابط میزان و نحوه مصرف نهاده های غیر آبی نظیر کودها و سموم بر بازده آبی
• ارائه روش های نوین مدیریت مزرعه شامل اعمال تناوب، آیش، کشت های مخلوط و شیوه های مشابه با جهت گیری حفظ و استتفاده بهینه از منابع آبی در سطوح استانی و کشوری
• بررسی نقش آب در کشاورزی پایدار
• و ...


19 تا 21 شهريور ماه 1394
همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن
ارسال به دوستان    همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |