باهمایش

www.BaHamayesh.com

چگونگی حضور و مشارکت موثر در نمایشگاه های بین المللی

برگزارکننده : مرکز آموزش بازرگانی

26 تا 27 خرداد ماه 1388

مرتبط با رشته های

اطلاعات تماس

مسئول : خانم میرزاخانی ، خانم آهنگری
تلفن دبیرخانه : 88970141-4
وب سایت : www.btcedu.ir

چگونگی حضور و مشارکت موثر در نمایشگاه های بین المللی

مشارکت در اطلاع رسانی

دراینستاگرام با ما باشید
ارسال به دوستان

همایش های مرتبط

محور های همایش

چگونگی حضور و مشارکت موثر در نمایشگاه های بین المللی

محتوای سمینار: - انتشارات و ارتباطات - اثرات اقتصادی نمایشگاه - نقش نمایشگاه در بازار سازی - نقش تبلیغات در جذب بازدید کننده - چگونگی مدیریت یک نمایشگاه بین المللی - مدیریت غرفه نمایشگاههای داخلی و بین المللی - نقش نمایشگاه های بازرگانی در بازارسازی بین المللی - علل موفقیت و شکست یک شرکت کننده در نمایشگاههای بین المللی - مراحل برگزاری نمایشگاههای بین المللی بازرگانی در داخل و خارج کشور - نقش روابط عمومی ، تبلیغات و فرآیند طراحی در موفقیت یک نمایشگاه بین المللی

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395