محورهای همایش :
مکانیک جامدات
دینامیک، ارتعاشات و کنترل
مکانیک سیالات
ترمودینامیک و انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک
نانو مکانیک
 طراحی ، ساخت و تولید
جهانی شدن در حوزه مهندسی مکانیک، راهکارها و روشها