باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

اولین همایش توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

برگزارکننده : بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان - شركت مهندسي تخصصي نفت پژوهان جلگه

29 تا 30 ارديبهشت ماه 1390

مرتبط با رشته های

نفت ، گاز و پتروشیمی
نانو تکنولوژی
محیط زیست
شیمی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : رضا عاشوري زاده
تلفن دبیرخانه : 0652-3229105
وب سایت : www.toil.ir

اولین همایش توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

محور های همایش

اولین همایش توسعه تکنولوژی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

محورهای همایش :

محورهای مهندسی مخزن :
- استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت از مخازن
- تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز
- روشها و تکنیکهای مدلسازی مخزن جدید
- شبیه سازی موردی مخازن ایرانی به ویژه مخازن شکافدار و گاز میعانی
- بررسی روشهای جدید تزریق آب و گاز در مخازن هیدروکربوری
- مقایسه بین جواب نرم افزارهای شبیه ساز مختلف (بیش از دو مورد نرم افزار )
- روشهای جدید برای تخمین پارامترهای مخزن
- کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن
- روشهای تولید از مخازن گازی بسیار عمیق و پرفشار
- روشهای افزایش تولید و عمر مخازن گاز میعانی
- سایر موضوعات مرتبط

محورهای مهندسی  بهره برداری :

- روشهای جدید چاه آزمایی، بررسی تکنیکهای جدید
- چگونگی جلوگیری از آبی شدن چاههای افقی
- نقش لوله مغزی سیار (coil tubing) در عملیات های مختلف
- مطالعات آزمایشگاهی پیرامون رسوب آسفالتین، مدلهای جدید رسوب آن
- روشهای ساخت ادوات و تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی
- هیدراتهای گازی، مدلهای تعریف کننده آنها ، روشهای جلوگیری و رفع آنها
- کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری
- مهندسی و طراحی لوله ،تفکیک گرها و سایر ادوات مورد استفاده در بهره برداری و فرآورش نفت و گاز
- روشهای جدید انگیزش چاه ، مطالعات موردی
- نقش تکمیل چاه در چاههای افقی به منظور افزایش تولید
- سایر موضوعات مرتبط

محورهای مهندسی  حفاری :
- بررسی روشهای مختلف حفاری در آبهای عمیق
- چگونگی حفاری افقی در سازندهای مخزنی با ضخامت کم
- چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری
- بررسی روشهای مختلف حفاری نوین در افزایش کارایی عملیات حفاری
- تاثیر گل های نوین در افزایش  کارایی عملیات حفاری
- سیستم حفاری R.S.S و بررسی مزایای آن در میادین خشکی و دریایی ایران
- پایداری مکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی
- کاربرد فن آوری لیزر در عملیات مشبک کاری و حفاری( امکان سنجی در میادین خشکی و دریایی ایران )
- طراحی شیمیایی سیالات حفاری پلیمریجهت حفاری سازندهای مشکل دار به لحاظ شیمیایی
- روشهای ساخت تجهیزات حفاری
- سایر موضوعات مرتبط

محورهای مهندسی اکتشاف و زمین شناسی :

- دورنمای اکتشاف جدید در مناطق مختلف ایران
- لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی
- بحث اکتشاف و توسعه در حوزه دریای خزر
- مدلسازی حوضه های رسوبی و نقش آن در اکتشاف نفت و گاز
- کاربرد چینه شناسی سکانسی و چینه شناسی لرزه ای در اکتشاف تله های هیدروکربونی
- نقش ژئوشیمی رسوبی در اکتشاف نفت
- مقایسه روشهای مختلف جمع آوری داده های لرزه ای و دقت مدلهای به دست آمده از انواع برداشتهای لرزه ای
- تعیین رژیم تنش در میادین نفتی و نقش سیستمهای تنشی در پیدایش مخازن شکافدار
- دیاژنز سنگهای رسوبی و نقش آن در اکتشاف سنگهای مادر ممخزن
- تحلیل ساختمانی مخازن و نقش آن در توسعه میادین نفت و گاز
- سایر موضوعات مرتبط

محورهای شیمی و مهندسی شیمی :

- فناوریهای نوین افزایش انتقال حرارت و بازده مبدلهای گرمایی
- شناسایی و رفع مشکلات فرآیندی مبدلهای گرمایی در صنایع
- مبدلهای صنعتی ویژه با کاربردهای خاص
- سنتز و ارائه روشهای نوین برای تهیه ترکیبات آلی
- شیمی فضایی ، مراحل و مدلسازی مولکولی
- نانو فناوری و نانو شیمی
- نانو کامپوزیت ها
- صنایع شیمیایی مربوط به شیمی آلی
- شیمی پلیمر ، رنگ ، پوشش ها ، آبکاری و خوردگی
- چالشهای تحقیق ، توسعه و فرصتهای سرمایه گذاری بیو انرژی در ایران و جهان
- سایر موضوعات مرتبط

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395