باهمایش

www.BaHamayesh.com

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی تاکستان

26 مهر ماه 1397

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سید علی وزیری
تلفن دبیرخانه : 02835228941
وب سایت : www.confme.com

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

محورهای همایش :

 • مدیریت دولتی و سازمان های عمومی:
 • مدیریت منابع انسانی
 • تحول سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری
 • مدیریت دولتی نوین
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت تطبیقی و توسعه
 • دولت الکترونیک
 • مدیریت آموزشی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی و سیستم:
 • رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت ومهندسی صنایع
 • مدیریت تکنولوژی،تحقیق و توسعه
 • داده کاوی وکشف دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولیدو عملیات
 • تولید بدون کارخانه
 • شبیه سازی عامل بنیان
 • پویائی شناسی سیستم ( SystemDynemics)
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • مدیریت کارخانه
 • تئوری های تصمیم گیری
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کارآفرینی:
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 • کارآفرينی سازمانی
 • کارآفرينی اجتماعی
 • کسب و کار جديد
 • کارآفرينی فناورانه و کارآفرينی
 • هدايت و رهبری در کارآفرينی
 • راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
 • موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
 • چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
 • کارآفرینی اسلامی
 • و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
 • مدیریت مالی و حسابداری:
 • چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
 • رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
 • مباحث جديدمديریت مالي و حسابداری در جهان
 • بازاريابي مالي
 • اخلاق حرفهاي در حسابداري و مديريت مالي
 • مهندسي مالي
 • حسابداري دولتي و صنعتی
 • بازارهای پولی و مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
 • اقتصاد و اقتصاد مقاومتی:
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
 • راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتهاو چالشها
 • اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
 • راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
 • شفاف سازی ومبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ اقتصادمقاومتی ( فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و ...)
 • اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • اقتصاد در شرایط تحریم

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395