باهمایش

www.BaHamayesh.com

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

برگزارکننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

30 تا 31 خرداد ماه 1397

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 02177490953
وب سایت : agri.sdcongress.ir

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار:
 • آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار
 • مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
 • ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
 • بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
 • مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
 • علوم باغبانی و توسعه پایدار
 • علوم شیلات و توسعه پایدار
 • صنایع غذایی و توسعه پایدار
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • علوم زراعت و توسعه پایدار
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار:
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
 • آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
 • حقوق محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت پسماند و توسعه پایدار
 • آمایش سرزمین و توسعه پایدار
 • مدیریت انرژی و توسعه پایدار
 • کنوانسیون ها و توسعه پایدار
 • تنوع زیستی و توسعه پایدار
 • اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • HSE و توسعه پایدار

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395