باهمایش

www.BaHamayesh.com

اولین همایش ملی شورورزی

برگزارکننده : مرکز ملی تحقیقات شوری

03 تا 04 آبان ماه 1396

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر هادی پیرسته انوشه
تلفن دبیرخانه : 03535218701
وب سایت : 1cba.areeo.ac.ir/

اولین همایش ملی شورورزی

محور های همایش

اولین همایش ملی شورورزی

محورهای همایش :
شناسایی و معرفی منابع اکوسیستم های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان

پهنه بندی منابع آب و خاک کشور به منظور توسعه شورورزی
معرفی گونه های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستم های شورورزی
معرفی گونه های جانوری تجاری مناسب دام ، آبزیان، جلبک ها و..
کشاورزی با آب دریا
معرفی فناوری ها و الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزیست در ایران و جهان
معرفی مراکز علمی و اجرایی شورورزی در جهان
امکان سنجی انتقال فناوری های زیستی و غیر زیستی مرتبط با شورورزی به کشور
جنبه های اقتصادی و اجتماعی شورورزی
تولید اقتصادی و پایدار
تکمیل زنجیره تولید (صنایع تبدیلی، تکمیلی،آرایشی، خوراک دام و بازار)
ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت
جنبه های زیست محیطی استفاده از منابع آب و خاک شور
شناسایی اثرات زیست محیطی و لحاظ کردن آن در پروژه های اجرایی شورورزی
استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریز گردها
الزامات توسعه شورورزی
تولید دانش فنی و فناوری های مورد نیاز
فراهم کردن زیر ساخت های لازم و تدوین پروژه های تیپ
معرفی و واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی بویژه شرکت های دانش بنیان
حمایت های حقوقی، کمک های فنی و تسهیلات در راستای اجرای بهینه پروژه

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395