باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

برگزارکننده : دانشگاه حضرت معصومه(ص)، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشگاه بوعلی سینا و حمایت سایر دانشگاه ها و موسسات علمی

23 تير ماه 1396

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مهدی جعفری
تلفن دبیرخانه : 01135330773
وب سایت : www.cnf.toroudshomal.com/

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

محورهاي کنفرانس‌:

 • اقتصاد :
 • اقتصاد پسابرجام
 • عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
 • مقایسه عملکرد اقتصادی دولت دهم و یازدهم
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ایران
 • سیاستهای اقتصادی ترامپ و پیامدهای جهانی آن
 • اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال
 • راهکارهای اقتصادی کلان و خرد پیشنهادی به دولت دوازدهم
 • علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی ( سوداگری، کلاسیک ها، کینزین ها، نئوکلاسیک ها، پولیون و ...)
 • هدفمندی یارانه ها و باید ها و نبایدهای یارانه ایرانیان
 • شاخص های کسب و کار
 • شیوه های بهینه بهره مندی از منابع طبیعی در اقتصاد ایران (معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی و ...)
 • گردشگری راهکار دستیابی به اشتغال گسترده و رشد پایدار
 • و ...
 • مدیریت :
 • شیوه های جدید بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
 • نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی
 • عملکرد مدیریتی دولت یازدهم در سطح کلان و خرد
 • مقایسه عملکرد مدیریتی دولت دهم و یازدهم
 • مدیریت مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی
 • نقش علم مدیریت در دستیابی به اقتصاد مقاومتی
 • تئوری های مدیریت
 • راهکارهای مدیریتی کلان و خرد پیشنهادی به دولت دوازدهم
 • و ...
 • مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
 • مدیریت منابع انسانی کاربردی
 • مدیریت مالی کاربردی
 • مدیریت دانش کاربردی
 • مدیریت ریسک کاربردی
 • مدیریت استراتژیک کاربردی
 • مدیریت تولید کاربردی
 • مدیریت صنعتی کاربردی
 • مدیریت بحران کاربردی
 • تئوری های مدیریت کاربردی
 • مدیریت کارآفرینی کاربردی
 • و ...
 • اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
 • اقتصاد بازرگانی کاربردی
 • اقتصاد انرژی کاربردی
 • اقتصاد سنجی کاربردی
 • اقتصاد پولی کاربردی
 • اقتصاد کشاورزی کاربردی
 • اقتصاد مدیریت کاربردی
 • اقتصاد محیط زیست کاربردی
 • اقتصاد منابع کاربردی
 • اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
 • اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
 • اقتصاد بخش عمومی کاربردی
 • تجارت بین الملل کاربردی
 • و …
 • موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
 • اقتصاد و مدیریت نظامی:
 • مدیریت نظامی:
 • مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
 • مدیریت مالی در امور نظامی
 • مدیریت دانش در امور نظامی
 • مدیریت ریسک در امور نظامی
 • مدیریت تولید در امور نظامی
 • مدیریت صنعتی در امور نظامی
 • مدیریت زمان در امور نظامی
 • مدیریت بحران در امور نظامی
 • مدیریت راهبردی در امور نظامی
 • تئوری های مدیریت نظامی
 • و ...
 • اقتصاد نظامی:
 • اقتصاد و جنگهای آینده
 • شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
 • تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
 • برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
 • اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
 • فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
 • جنگ اطلاعات اقتصادی
 • برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
 • هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
 • پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
 • منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
 • ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
 • خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
 • هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
 • و ... 
 • اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
 • مبانی و نظریه ها:
 • نفت  و گاز و توسعه اقتصادی
 • نفت  وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
 • برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
 • تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
 • تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
 • مدیریت منابع نفت وگاز
 • نظریه بازی ها 
 • عرضه و تقاضای نفت:
 • بازار کالا ها و تجارت
 • پیش بینی بازار نفت و گاز
 • قیمت گذاری نفت و گاز
 • مصرف فرآورده های نفت  و گاز
 • تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت  و گاز
 • مدیریت فروش نفت وگاز
 • انرژی های جایگزین:
 • انرژی های نو
 • آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
 • سایر منابع انرژی
 • سرمایه گذاری در نفت و گاز:
 • روش های تامین مالی نفت و گاز
 • قراردادها
 • میزان سرایه گذاری در پروژه ها
 • سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395