باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

همايش ملي ملك الشعرا محمدتقي بهار

برگزارکننده : اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني انجمن علمي آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي خراسان رضوي مركز آموزش نيروي انساني فرهنگيان شهيد كامياب

04 آبان ماه 1396

مرتبط با رشته های

ادبیات و فرهنگ و هنر
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیدعلی کرامتی مقدم
تلفن دبیرخانه : 05138414446 - 05138411962 - 09339108014
وب سایت : eban.razavi.medu.ir

همايش ملي ملك الشعرا محمدتقي بهار

محور های همایش

همايش ملي ملك الشعرا محمدتقي بهار

 محورهای همایش : 

 • بهار در عرصۀ تحقيقات ادبي
 • اسنادي از زندگاني بهار
 • اسطوره و قهرمانان اساطيري در شعر بهار
 • تركيب سازي در شعر بهار
 • طنز در آثار بهار(گفتار/آثار تحقيقي/آثار ادبي)
 • زبان، بيان و نگاه باستانگرايانه در شعر بهار
 • بهار و انجمن هاي ادبي
 • بهار و كوشش هاي او در نقد ادبي
 • وجوه بلاغي شعر بهار
 • رابطه بينامتني شعر بهار با ادبيات كلاسيك
 • روايت، روايتگري و قصه پردازي درآثار بهار
 • فعاليت هاي مطبوعاتي بهار
 • بهار و نگرش او به شعرمعاصران
 • وصف ها و صفت ها در شعر بهار
 • نشانه، نماد و تمثيل در شعر بهار
 • سبك شناسي شعر بهار
 • بهار و سبك شناسي شعر و نثر فارسي
 • فرهنگ و تمدن ايران باستان در شعر بهار
 • ايران و هويت ايراني در آثار و افكار بهار
 • تأثير مشاغل بهار در شعر او
 • جلوه هاي تاريخ و وقايع تاريخي در شعر بهار
 • تاثير ادبيات كهن بر روند تحول و تكامل شعر بهار
 • تاثير بهار بر زبان شعر پس از خود
 • بهار و شعر سبك خراساني
 • بهار و قصيده سرايي
 • بهار و غزل‌سرايي
 • آيين هاي كهن و باورهاي عاميانه در شعر بهار
 • سبك شناسي نثر بهار
 • شگردهاي بهار در استفاده از تلميح
 • سير تحول شعر بهار از آغاز تا پايان
 • فراز و فرود شعر بهار
 • شعر بهار از منظر نقد جامعه شناختي
 • بهار و ملك الشعرايي آستان قدس رضوي
 • بهار و انديشه هاي سياسي در شعرش
 • بهار و لهجۀ محلي مشهد
 • و هر موضوعي كه در زمينۀ شناخت آثار وانديشه هاي بهار باشد

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395