باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

برگزارکننده : دانشگاه تهران و انجمن علمی - دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط زیست(زیستا)

26 تا 27 ارديبهشت ماه 1396

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : حمیدرضا جعفری
تلفن دبیرخانه : 09018096084
وب سایت : epm.ut.ac.ir/

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

محورهای همایش :

 • ارزیابی و مدیریت محیط زیست
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 • آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و سوانح
 • ارزیابی و مدیریت محیط زیست
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 • آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و سوانح
 • اقتصاد، حقوق، آموزش و سیاست  محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • طراحی محیط زیست
 • ارزیابی و مدیریت محیط زیست
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 • آلودگی ها و تغییرات آب و هوائی
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) و سوانح
 • اقتصاد، حقوق، آموزش و سیاست  محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • طراحی محیط زیست
 • اقتصاد، حقوق، آموزش و سیاست  محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • طراحی محیط زیست

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395