باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

برگزارکننده : دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی کشور

24 اسفند ماه 1395

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

وب سایت : www.auum.ir

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

محور های همایش

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

محورهای همایش :

 • معماری :
 • سبک شناسی معماری
 • زیبایی شناسی در معماری
 • نقد نظریه ها و  آثار معماری
 • معماری منظر
 • سازه های نو در معماری
 • معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • معماري ، اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماري
 • روشهای طراحی معماری
 • معماری معاصر ایران
 • انرژی های نو در معماری
 • معماری ایرانی- اسلامی
 • مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در  معماری
 • مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر
 • معماری بومی
 • بوم شناسی
 • معماری اسلامی
 • مدیریت پروژه
 • معماري و خلاقيت
 • معماری و گردشگری
 • سازه های سنتی در معماری
 • مباحث در حوزه اقتصاد و معماری
 • سیر اندیشه های معماری
 • معماری و فرهنگ
 • معماری و انرژی
 • حکمت هنر اسلامی
 • معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
 • ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی
 • ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری
 • هویت شهری در معماری
 • معماری پایدار، مبانی و فاهیم توسعه پایدار در معماری
 • معماری و تکنولوژی
 • منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
 • نوسازی شهری
 • میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
 • بهسازی آثار تاریخی
 • معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
 • آرمان شهرها و معماری
 • مباحث در حوزه روانشناسی محیط
 • ادبیات معماری
 • تنظیم شرایط زمین
 • مباحث در حوزه حقوق و معماری
 • روش تحقیق در معماری
 • و محور های آزاد مرتبط با معماری
 • عمران :
 • فن آوری های نو در مهندسی عمران
 • مهندسی عمران و محیط زیست
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
 • ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مدیریت ساخت و اجرا
 • آموزش و توسعه مهندسی عمران
 • نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک
 • مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 • نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
 • نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی
 • ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • مهندسی راه،حمل و نقل و ترافیک
 • ترافیک،حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری
 • طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی
 • طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته
 • صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان
 • مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
 • فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب
 • سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
 • و محور های آزاد مرتبط با عمران
 • مدیریت شهری :
 • فرهنگ شهر نشینی
 • روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
 • شهروند و حقوق شهروندی
 • محیط زیست و مدیریت شهری
 • حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
 • امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری
 • شهر هوشمند و مدیریت شهری
 • خدمات شهری و مدیریت شهری
 • آب، فاضلاب و مدیریت شهری
 • بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری
 • شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری
 • بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
 • تعامل در فضای شهری
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
 • ابزارهایی مدیریت و ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
 • نماهای شهری
 • روانشناسی محیطی
 • عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید
 • طراحی وفضاهای شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • برنامه هاي توسعه شهري
 • مدیریت شهر الکترونیک
 • ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
 • مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
 • مدیریت بحران
 • کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
 • برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
 • ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی) و تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • نظارت و ارتقای کیفیت
 • حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
 • كاربردمصالح و فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه  وسازه های شهري
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • گردشگری شهری
 • و محور های آزاد مرتبط با مدیریت شهری
 • شهرسازی :
 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
 • تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
 • پايداري در شهرسازی
 • حمل و نقل شهري
 • اكولوژيك شهري و شهر سبز
 • شاخص ها، سياست ها، موانع و محدوديتهاي توسعه شهري
 • ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در منظر شهري
 • زيبايي‌شناسي در شهر
 • طراحي شهري
 • شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 • آرمان‌شهر اسلامي
 • نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی
 • امنیت در محیط‎های انسان ساخت
 • مدرنیته و هویت شهری
 • شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
 • شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی ومحیط زیست
 • طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
 • تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان
 • الگوهای شهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
 • منظر شهرهای اسلامی، آسیب‎شناسی، چالش‎ها و تجارب موفق جهانی
 • المان های شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • اکولوژیک شهری و شهر سبز
 • اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
 • طراحی شهری،بهسازی منظر و محیط زیست
 • تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد
 • جغرافیا وشهرسازی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
 • جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی
 • مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی‎های نو و تجدید پذیر
 • فناوري ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی
 • و محور های آزاد مرتبط با شهرسازی
 • توسعه پایدار :
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
 • ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار
 • عمران و توسعه پایدار
 • مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
 • نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
 • و محور های آزاد مرتبط با توسعه پایدار
 • محیط زیست :
 • روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
 • شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار روستاها
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
 • جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • محيط زيست و انواع آلودگي ها 
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • روش‎های نوین تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده‎های شیمیایی محیط زیست
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و شیوه‎های کاهش آلاینده‎های زیست محیطی
 • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
 • مکانیسم های توسعه پاک
 • ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • مدیریت پسماندهای آزمایشگاه های شیمی
 • مدیریت حیات وحش شهری
 • ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
 • ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • نانو ومحيط زيست
 • فاضلاب شهری و تصفیه   
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • تغيير اقليم ومحيط زيست
 • گردشگري ومحيط زيست
 • و محور های آزاد مرتبط با محیط زیست

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395