باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین

08 تا 09 شهريور ماه 1395

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : 021-47624440
وب سایت : irme2016.com

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

محورهای همایش :

 • مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها :
 • مدیریت استراتژیك، رهبری و تحول
 • مدیریت استراتژیك، روش ها و ساختارها
 • مدیریت تحول، نوآوری و خلق تكنولوژی
 • مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تكنولوژی
 • مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی
 • چالش های سازمانی در مدیریت
 • تفكر سیستمی و نوآوری در مدیریت
 • موانع تفكر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها
 • آینده¬پژوهی و تفكر سیستمی
 • مدیریت ریسك و پدافند غیر عامل
 • مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی
 • مالكیت فكری و مدیریت دانش
 • نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادی :
 • مدیریت كارآفرینی و نیازهای اجتماعی كارآفرینان
 • كارآفرینی فردی،سازمانی، اجتماعی
 • هدایت و رهبری در كارآفرینی
 • توسعه فرهنگ نوآوری و كارآفرینی در سازمان ها
 • موانع توسعه کارآفرینی، خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و كارآفرین
 • نقش صنایع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادی
 • راههای ارتقای فرهنگ .خلاقیت و نوآوری در توسعه اقتصادی
 • راهكارهای توسعه فرهنگ كارآفرینی در جامعه
 • نقش كارآفرینی فردی و سازمانی در ارتقای توسعه اقتصادی
 • كارآفرینی و رشد سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر
 • مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی :
 • مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری
 • مدیریت بودجه و بودجه ریزی
 • مدیریت مالی
 • حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
 • مالیات و مدیریت درآمد
 • سرمایه گذاری و تولید ملی
 • فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری
 • تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
 • برند سازی و نقش آن در توسعه پایدار
 • تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
 • تحولات اقتصاد جهانی و فرصت های رویاروی آن
 • مدیریت صنعتی و اجرایی :
 • مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
 • انتقال و توسعه تكنولوژی
 • مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری
 • مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
 • مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
 • اقتصاد و برنامه ریزی شهری
 • مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی
 • مدیریت بحران و سازمانها
 • مدیریت انتقال تكنولوژی، تكنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
 • مدیریت اقتصاد كشاورزی و توسعه پایدار
 • تجارت الكترونیك و اقتصاد دیجیتالی
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت كیفیت
 • شاخص ها و استراتژی های بهره وری
 • مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی :
 • مدیریت صادرات و واردات و شبكه های بین المللی
 • مدیریت بیمه، خدمات و خطرات
 • مدیریت ریسك و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبكه توزیع
 • مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران
 • مدیریت رسانه و ارتباطات
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • بازاریابی و تبلیغات استراتژیك
 • مدل های كسب وكار
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات :
 • مدیریت دانش و اطلاعات،
 • تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
 • دولت و خدمات الکترونیکی، بانکداری الکترونیک
 • مدل های کسب و کار الکترونیکی
 • مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
 • نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات
 • مدیریت اسلامی :
 • مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق
 • رهبری و مدیریت اسلامی
 • مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی
 • مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی
 • مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی
 • مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی
 • مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی
 • الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و...

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395