باهمایش

www.BaHamayesh.com

سومین همایش ملی اعجاز قرآن

برگزارکننده : پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی اعجاز قرآن

05 تا 06 خرداد ماه 1395

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر علیرضا طالب پور
تلفن دبیرخانه : 22431872
وب سایت : conf.sbu.ac.ir

سومین همایش ملی اعجاز قرآن

محور های همایش

سومین همایش ملی اعجاز قرآن

محورهای همایش :

 • محور ویژه:
 • اعجاز قرآن به مثابه مطالعه ای میان رشته ای
 • - مباحث نظری:
 • مفهوم شناسی :
 • تعریف اعجاز
 • امکان و ضرورت
 • جهان نگری قرآن
 • مساله اعجاز
 • پیش فرض های بحث اعجاز قرآن
 • آسیب شناسی رویکردهای اعجازی
 • روش شناسی پژوهش در اعجاز قرآن (رویکردهای اعجاز پژوهی در دوران معاصر و ...)
 • روش شناسی تفاسیر علمی قرآن
 • وجوه مختلف اعجاز قرآن(نظریات پیرامون اعجاز قرآن و نقد و بررسی آنها)
 • شبه شناسی در زمینه اعجاز قرآن
 • رابطه اعجاز قرآن با مطالعات میان رشته ای قرآن
 • - مباحث کاربردی :
 • اعجاز محتوایی قرآن درحوزه های :
 • علوم پایه
 • فنی و پزشکی
 • علوم انسانی :
 • اعجاز تشریعی
 • اعجاز فلسفی
 • اعجاز شناختی
 • اعجاز تاریخی
 • اعجاز روانشناسی
 • اعجاز لفظی و بیانی قرآن (اعجاز ادبی، ریاضی، موسیقیایی و ...)

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395