باهمایش

www.BaHamayesh.com

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

04 تا 06 خرداد ماه 1388

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

وب سایت : ncfm.tums.ac.ir/

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

محور های کنگره
• مرگ شناسی
• کالبدگشایی قانونی و بیمارستانی
• تروماتولوژی قانونی
• روانپزشکی قانونی
• رادیولوژی قانونی
• دندانپزشکی قانونی
• سم شناسی قانونی و سموم جنایی
• بحران و حوادث غیر مترقبه
• سم شناسی بالینی (مسمومیت ها)
• سرولوژی قانونی وDNA
• صحنه جرم و تشخیص هویت
• اصول گواهی نویسی (گواهی های پزشکی، رضایت نامه و برائت نامه، گواهی فوت و صدور جواز دفن)
• نقش پزشکی قانونی در حوادث دسته جمعی
• اخلاق پزشکی و حرفه ای
• حقوق پزشکی
• حقوق بیماران
• خشونت های فیزیکی (کودک آزاری و همسر آزاری و . . .)
• یوتانازی و کلو نینگ
• مرگ مغزی و پیوند اعضاء
• سقط جنین و مسایل قانونی در دوران بارداری
• قوانین و مقررات پزشکی
• پیشگیری از قصور در پزشکی عمومی و رشته های تخصصی پزشکی
• قوانین و مقررات پرستاری و مامایی
• قصور پرستاری و مامایی
• داروهای تقلبی و مسائل قانونی آن
• مسائل حقوقی بهداشت دارو و غذا
• حشره شناسی پزشکی قانونی

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395