دبیر همایش ، ویژگی ها و وظایف
05/04/1389

انتخاب دبیر همایش :
هر همایشی باید دارای دبیر یا مسئولی باشد که وظیفه او هدایت فکری و اجرای برنامه های مورد نظر یا مرتبط با همایش است . نقش دبیر همایش در تحقق هدف های آن بسیار با اهمیت است این امر تا بدان اندازه مهم تلقی میشود که در بسیاری از موارد موفقیت یک همایش را می توان با توجه به شخصیت علمی و مدیریتی دبیر همایش مورد سنجش قرار داد .
 
ویژگی های دبیر همایش :
بدیهی است که دبیر همایش باید از جنبه های علمی و مدیریتی ، شخصیت بارز و شناخته شده ای در جامعه یا حرفه مربوطه باشد . پیشینه علمی دبیر همایش از نظر تخصصی و اعتبار ، از جمله سوابق آموزشی ، پژوهشی و انتشاراتی می تواند عامل موثری در هدایت صحیح یک همایش به شمار آید . هر چند که بسیاری از همایش ها دارای کمیته علمی برای انتخاب موضوع های همایش ، گزینش و هدایت مقاله های وارده است ، اما تخصص ، پیشینه علمی و مقبولیت دبیر همایش در جلب نظر صاحب نظران و اندیشمندان حرفه مربوطه جهت مشارکتبا همایش و ارائه مقاله های معتبر بسیار مهم است . دبیر همایش ، با داشتن یک پیشینه ی درخشان در سطح ملی یا بین المللی می تواند سایر متخصصان حرفه را برای حضور در همایش ، ارائه مقاله یا ایراد سخنرانی افتتاحیه یا اختتامیه جذب کند . به همین دلیل در انتخاب دبیر همایش باید ملاحظات و منافع فردی را کنار گذاشته شده و مصلحت سازمان و موفقیت همایش زیر بنای این گزینش را شکل دهد . سازمان برگزار کننده همایش باید شخصیتی را به عنوان دبیر همایش انتخاب کند که دارای ویژگی های فوق باشد . موفقیت دبیر همایش در برگزاری خوب گردهمایی مورد نظر در واقع موفقیت سازمان برگزار کننده به حساب می آید . در برخی موارد ، خود متخصصان و اشخاص بارز در یک سازمان ، به ویژه سازمان آموزشی یا پژوهشی ، پیشنهاد برگزاری همایش به سازمان متبوع خود را ارائه می کنند . این امر معمولا با توجه به تخصص و پیشینه علمی فرد در یک حوزه موضوعی خاص صورت می گیرد . در این صورت سازمان مربوطه نیز با بررسی پیشینه علمی و اجرایی فرد اجازه برگزاری همایش را به وی ابلاغ می کند .
ابلاغ مسئولیت دبیری یک همایش باید به صورت رسمی و طی حکمی از سوی بالاترین مقام سازمان ( مثلا وزیر ، رئیس دانشگاه یا مدیر موسسه پژوهشی ) صادر شود . این امر بر اهمیت جدی بودن مسئولیت می افزاید و قدرت دبیر همایش را در گرفتن امکانات لازم و اجرای امور افزایش می دهد . با این حکم ، کارکنان ذیربط در سازمان ملزم به همکاری با دبیر همایش می شوند . حکم دبیری همایش از نظر آئین نامه ترفیع و ارتقاء در دانشگاه ها نیز دارای امتیاز می باشد .

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395