ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های مدیریت سال 1389

سومين همايش بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي در سال 1389

محورهای کلی همایش :

• برنامه ريزي منابع انساني
• جذب و استخدام
• نگهداري منابع انساني
• بهسازي
• سازماندهي و بكارگيري منابع انساني

01 فروردين ماه 1389
سومين همايش  بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي  در سال 1389
ارسال به دوستان    سومين همايش  بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي  در سال 1389

فراخوان مقالات اقتصاد سالم

محورهای مقالات این فراخوان در دو گروه مقالات فراخوان دانشگاهيان و مقالات فراخوان فرهنگيان طبقه بندی شده است.

• پيامدهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی مصرف كالاهای خارجی و قاچاق، تأثير قاچاق و مصرف كالاهای خارجی بر آينده شغلی دانشجويان، تأثير قاچاق كالا بر سلامت و بهداشت، پيامدهای واردات كالاهای ضروری و غيرضروری بر منافع ملی كشور و تبعات و تأثير قاچاق در ثروت آفرينی از محورهای بخش اصلی در مقاله های فراخوان دانشگاهیان است که در اين بخش استادان و دانشجويان می توانند در زمينه اقتصاد پنهان و قاچاق كالا و ارز در محورهای یاد شده آثار خود را ارائه کنند.
• نقش ابعاد مختلف تحول های اقتصادی دولت (نظام بهره وری، نظام يارانه ها، نظام ماليات، نظام گمرك، نظام بانك، نظام ارزش گذاری پول ملی، نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها) در تغييرهای ميزان قاچاق كالا و مصرف كالاهای خارجی و رابطه توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگي) و قاچاق كالا و تبعات و پيامدهای آنها بر يكديگر از موضوع های بخش ویژه در مقاله های فراخوان دانشگاهیان است.

01 ارديبهشت ماه 1389
فراخوان مقالات اقتصاد سالم
ارسال به دوستان    فراخوان مقالات اقتصاد سالم