ورود کاربران  یا  ثبت نام  |   ثبت همایش 
همایش های کشاورزی و دامپروری
صفحه 8

دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

محورهای کنفرانس:
• علوم زراعت
• نانوتکنولوژی در کشاورزی
• علوم باغبانی
• علوم دامی
• شیلات و آبزیان
• مدیریت در بخش کشاورزی
• مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
• علوم و صنایع غذایی
• فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
• گیاه پزشکی
• و ...

21 اسفند ماه 1394
دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی

دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• جنگل و مراتع
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• تولیدات گیاهی
• پدافند غیرعامل
• مدیریت سوانح طبیعی
• محیط زیست و توسعه پایدار
• بیابان و بیابان زدایی
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم دام و دامپزشکی
• علوم انسانی
• مدیریت
• ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
• و ...

21 اسفند ماه 1394
دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
ارسال به دوستان    دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

محورهای کنفرانس:
• جغرافیا و توسعه پایدار
• علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
• استراتژی های توسعه ملی
• مدیریت جامع شهری
• مدیریت بحران و توسعه پایدار
• کاربری اراضی
• مدیریت زیست محیطی
• محیط زیست و منابع طبیعی
• بهسازی و نوسازی
• کشاورزی
• معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
• موانع و محدودیت های توسعه پایدار
• گردشگری و توسعه پایدار
• و ...

20 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر

محورهای کنفرانس:
• زراعت
• اصلاح نباتات و به نژادی
• صنایع غذایی
• آب
• خاک و اقلیم
• محیط زیست
• منابع طبیعی و شیلات
• گیاهان دارویی
• گیاهان زراعی
• اکولوژی
• فیزیولوژی
• مدلینگ
• اقلیم و پایداری
• و ...

21 اسفند ماه 1394
اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر
ارسال به دوستان    اولین کنفرانس علوم زراعت و اصلاح نباتات، گیاهان دارویی، دام، علوم و صنایع غذایی، علوم و تکنولوژی بذر

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

کشاورزی و توسعه پایدار:
• آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
• منابع طبیعی و توسعه پایدار
• علوم صنایع غذایی
• مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات
• مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
• علوم شیلات و آبزیان
• علوم دامی و دامپزشکی
• تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
• نانو تکنولوژی در کشاوزی
• علوم زراعت
• علوم جنگل و مرتع
• بیابان و بیابان زدایی
• پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست
• و ...

29 بهمن ماه 1394
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
ارسال به دوستان    دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

محورهای همایش :
• محورهای محیط زیست:
• برنامه ريزي ومحيط زيست
• حفاظت ومحيط زيست
• مديريت ومحيط زيست
• حمايت ومحيط زيست
• ارزيابي ومحيط زيست
• محورهای کشاورزی:
• کشاورزی ارگانیک و پایدار
• به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
• مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
• کاربرد علوم نانو در کشاورزی
• مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
• و ...

05 آذر ماه 1394
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران

اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

محورهای همایش :
• محورهاي گياهان دارويي:
• گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
• گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
• گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
• گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
• گياهان دارويي ، فرآوري
• گياهان دارويي ، زيست شناسي
• محورهاي كشاورزي:
• كشاورزي ارگانيك و پايدار
• به نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
• مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
• كاربرد علوم نانو در كشاورزي
• مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
• و ...

26 آذر ماه 1394
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
ارسال به دوستان    اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

محورهای كنفرانس :
• روش‌های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
• سلامت، بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
• غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک، و پروبیوتیک و امنیت غذایی
• استفاده از پسماندهای صنایع غذایی و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی غذا
• آلاینده‌ها، باقیمانده‌ها و موانع صادرات
• افزودنی‌های مواد غذایی وروش‌های کاهش آنها
• نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی
• میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
• مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
• بهره‌وری مصرف انرژی در صنایع غذایی
• صنایع فرآورده‌های لبنی
• صنایع فرآورده‌های گوشتی
• و ...

06 آذر ماه 1394
اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
ارسال به دوستان    اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران

کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران

محورهای کنفرانس :
• راهکارهای پیشنهادی در زمینه قانون گذاری جهت جلوگیری از چالش ها آتی و حل چالش های کنونی و استفاده از پتانسیل های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی
• راهکارهای پیشنهادی حقوقی و قضائی مقابله با عاملان چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی
• پتانسیل و شیوه تشکیل سازمان متولی غیره بهره بردار منابع آبی در جهت صیانت از منابع آبی
• ارزیابی و شیوه عملی شدن تصمیم گیری های سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از منابع آبی و جلوگیری از هر نوع ابطال حکم
• راهکارهای پیشنهادی تقویت وزارت جهاد کشاورزی در حل مشکلات آب مرتبط با کشاورزی و حمایت از کشاورزان
• ارزیابی پتانسیل ها و چالش های سد سازی و سدهای موجود در ایران و راهکارهای جلوگیری از چالش ها و استفاده از پتانسیل سدها
• و ...

28 تا 29 بهمن ماه 1394
کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران
ارسال به دوستان    کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران

اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران

محورهای همایش :
• علوم‌گياهی :
• تکوین
• سیستماتیک و اکولوژی
• فیزیولوژی
• علوم‌جانوری :
• تکوین
• سیستماتیک و اکولوژی
• فیزیولوژی
• علوم سلولی-مولکولی :
• بیوتکنولوژی
• نانوبیوتکنولوژی
• بیوشیمی
• و ...

02 آذر ماه 1394
اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران
ارسال به دوستان    اولین كنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |