محورهای همایش:
•  تاریخچه مکمل¬های غذایی و رژیمی
• جایگاه مکمل¬های غذایی و رژیمی در جامعه
• خانواده (به صورت عمومی از پیش از تولد تا سالمندی)
• ورزشی ( در دنیای تجارت عمده)
• بالینی ( کمک درمان)
• جایگاه مکمل¬های غذایی و رژیمی در بخش تولیدکنندگان و وارد کنندگان
• ایگاه جهانی واردات مکمل¬های غذایی و رژیمی
• وضعیت خلا موجود در تولید مکمل¬های غذایی و رژیمی
• مشکلات پیش روی واردات مکمل¬ها

اهداف همایش:

1. بیین نیازهای آتی حوزه سلامت
2. بررسی چگونگی حفظ و ارتقا سلامت جامعه از طریق تولید و عرضه مکمل­های موثر
3 .نقش مکمل­های غذایی و رژیمی در زندگی سالم
4. نیاازمندان به کالاهای الترناتیو جایگزین(مکمل)
5. بررسی چگونگی تأمین نیازها درحوزه مکمل­های غذایی و رژیمی در سال­های آتی
6. توسعه محصول و صنعت مکمل­های غذایی و رژیمی در افق 1404
7. سازماندهي تولیدات و واردات و بهبود كيفيت خدمات دهي، درجهت تأمين مكمل­هاي غذايي و رژيمي
8. ايجاد انسجام و هماهنگي بين تولید کنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان در راستای اهداف نظام سلامت
9. مشاركت گروهي در تصميم سازي­ها و تصميم گيري­ها در حوزه مکمل­های غذایی و رژیمی
10. ارتقاء موقعيت بازار در منطقه خاورميانه براي جلب هرچه بيشتر سرمايه گذاري علمي، فني و اقتصادي داخلي و خارجي
11. فرهنگ سازی و استفاده از مکمل­های غذایی و رژیمی در کشور
  • مشارکت بیشتر دولت و سازمان­های مرتبط به منظور گسترش حمایت از تولید و واردات مکمل­های غذایی و رژیمی
  • تحقق هدف­هاي كمي و كيفي ايجاد شده براي تولیدات و واردات مکمل­های غذایی و رژیمی
  • بررسی استانداردهاي مورد نياز تولید و واردات مکمل­های غذایی و رژیمی
  • تهيه گزارشات عملكرد وارد کنندگان و تولید کنندگان مکمل­ها و ارزيابي آن با طرح مسائل و مشكلات