باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی؛ فرصتها و چالشها)

برگزارکننده : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند

04 ارديبهشت ماه 1392

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
جغرافیا و زمین شناسی
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر عمران راستی
تلفن دبیرخانه : 0561- 4438848
وب سایت : www.skds.ir

همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی؛ فرصتها و چالشها)

محور های همایش

همایش ملی خراسان جنوبی؛ نظم و امنیت (خراسان جنوبی شناسی انتظامی؛ فرصتها و چالشها)

محورهای همایش :

1- خراسان جنوبی؛ محیط شناسی اجتماعی- فرهنگی
سرمایه اجتماعی؛ نظم و امنیت
جغرافیای فرهنگی؛ نظم و امنیت
جمعیت و شاخصهای جمعیتی؛ نظم و امنیت
خانواده؛ نظم و امنیت
محیط های آموزشی؛ نظم و امنیت
الگوی مصرف رسانه ای؛ نظم و امنیت
حاشیه نشینی؛ نظم و امنیت
و ...

2-    خراسان جنوبی؛ محیط شناسی امنیتی- انتظامی
جرائم (سرقت، قتل، نزاع دسته جمعی، )؛ نظم و امنیت
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر؛ نظم و امنیت
ایستگاههای کنترل و بازرسی، نظم و امنیت
خلأها و ضعفهای قانونی؛ نظم و امنیت
نظارت همگانی؛ نظم و امنیت
تعاملات و تزاحمات  بین سازمانی؛  نظم و امنیت
پدافند غیر عامل؛ نظم و امنیت
و ....

3- خراسان جنوبی؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
مرزهای شرقی،  همجواری با افغانستان؛ نظم و امنیت
حفره های حاکمیتی؛ نظم و امنیت
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک؛ نظم و امنیت
تقسیمات کشوری؛ نظم و امنیت
اقلیتهای مذهبی و قومی؛ نظم و امنیت
وحدت اسلامی؛ نظم و امنیت
اتباع بیگانه، نظم و امنیت
طرحهای انتقال آب از فراسوی مرزها؛ نظم و امنیت
و ....

4-خراسان جنوبی؛ محیط شناسی اقتصادی
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ نظم و امنیت
تحریمهای اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی ؛ نظم و امنیت
ترانزیت محور شرق؛ نظم و امنیت
قاچاق کالا و سوخت؛ نظم و امنیت
اشتغال؛ نظم و امنیت
پایدار سازی سکونتگاههای روستایی؛ نظم و امنیت
مبادلات و بازارچه های مرزی؛ نظم و امنیت
و ....
5- خراسان جنوبی؛ آمایش سرزمین
پهنه بندی جرم؛ نظم و امنیت
توسعه و عمران کویر، نظم و امنیت
زیرساخت داده های مکانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی ؛ نظم و امنیت
طرحهای مسکن مهر؛ نظم و امنیت
عدالت جغرافیایی ( توازن منطقه ای )؛ نظم و امنیت
مدیریت بحران؛ نظم و امنیت
و ....
6-خراسان جنوبی،آینده پژوهی نظم و امنیت 
خراسان جنوبی در  افق 1404؛  نظم و امنیت
 نیازسنجی نظم و امنیت خراسان جنوبی در افق 1404
آینده پژوهی جمعیت؛ نظم و امنیت
برنامه های توسعه منطقه ای ، نظم و امنیت
روندهای ژئوپلیتیکی محلی و منطقه ای، نظم و امنیت
فضای مجازی و اینترنت؛ نظم و امنیت
و ....

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395