باهمایش

www.BaHamayesh.com

نخستین همایش ملی اقیانوس شناسی

برگزارکننده : موسسه ملی اقیانوس شناسی

20 تا 21 خرداد ماه 1391

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر وحید چگینی رئیس همایش- مهدی فارسی دبیر اجرایی همایش
تلفن دبیرخانه : 66593872
وب سایت : www.inio.ac.ir

نخستین همایش ملی اقیانوس شناسی

محور های همایش

نخستین همایش ملی اقیانوس شناسی

محورهای همایش :
1- اقیانوس شناسی
2- پیش بینی و هشدار مخاطرات دریایی

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395