باهمایش

www.BaHamayesh.com

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

برگزارکننده : شوراي اسلامي شهر مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد - شهرداري مشهد

31 فروردين ماه تا 01 ارديبهشت ماه 1390

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر اعظمی
تلفن دبیرخانه : 0511-6098313-6098315
وب سایت : upmc3.um.ac.ir

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

محور های همایش

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

محورهای کنفرانس :
1- برنامه‌ريزي شهری :
• كاربري زمين و توسعه فضاي شهري
• حمل و نقل و ترافيك
• برنامه‌ريزي برای احياي بافت قديم شهرها
• مكانيزم رشد و افت شهرها
• برنامه‌ريزي استراتژيك
• مسائل شهرهاي جديد و توسعه آينده شهرها
• شهرها و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي
• طرح جامع و تفصيلي در توسعه شهرها
• مديريت محيط زيست و منابع طبيعي شهرها
• شهرهاي مجازي
• شهرهاي الكترونيكي
• جايگاه پژوهش در برنامه‌ريزي شهري
2- مديريت شهري :
• مديريت واحد شهري و چالش‌ها (سياسي، قانوني، اداري و ...)
• مديريت محلي و مشاركت مدني
• مديريت زمين شهري
• مديريت بحران
• نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
• مديريت شريانهاي حياتي شهري
• جايگاه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در مديريت شهري
• روش‌هاي جذب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
• نقش و جايگاه حوزه‌‌ها و مساجد در مديريت شهري
• موانع و چالش‌هاي مديريت شهري در ايران
• زنان و مشاركت در مديريت شهري
• بررسي مشاركت و ايفاي بخش غير دولتي در مديريت شهري
• حكومت‌هاي محلي و مديريت شهري
• مديريت سياسي فضاي شهري، مديريت پسماندها
3- جامعه و فرهنگ شهري :
• نيازهاي فرهنگي و زندگي شهري
• همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ پذيري
• نهادهاي غيردولتي و توسعه شهري
• خانواده و زندگي شهري، نقش نظارتي شهروندان
• ناهنجاري‌ها و مسائل اجتماعي در زندگي شهري
• سرمايه اجتماعي در شهرها
• هويت شهري
• زنان و معضلات اجتماعي در شهرها
• زنان و زندگي شهري
• كودكان و زندگي شهري
• معلولين و زندگي شهري
• زنان و شبكه حمل و نقل امن
• گذران اوقات فراغت
• ورزش همگاني و نشاط شهروندي
• فرهنگ شهروندي
• حقوق شهروندي
• گردشگري، مهاجرت
4- امنيت شهري :
• امنيت اجتماعي در شهرها
• دفاع و امنيت شهري
• شهر و پدافند غير عامل
• شاخص‌هاي شهر امن و سالم
• پهنه بندي جرم و جنايت در شهرها
• آرامش و امنيت رواني در محله‌ها و مناطق شهري
• گسترش معنويت و اخلاق و امنيت شهري
• سلامت، بهداشت و امنيت شهري
• آلودگي آب، خاك و هوا
• آلودگي‌هاي شنيداري و ديداري
• مديريت مخاطرات محيطي در شهر‌ها
• نقش نهاد‌هاي نظارتي مردمي در ايجاد امنيت شهري
5- اقتصاد شهري :
• اشتغال و بازاركار
• منابع درآمدي شهرداري‌ها
• سرمايه‌گذاري در شهرها، جايگاه توسعه صنعتي در شهرها
• بازار مسكن و زمين شهري
• مكان‌يابي مراكز تجاري، تفريحي
• نقش اقتصاد غير رسمي در شهرها
• جذب سرمايه‌هاي خارجي
• مشاركت اقتصادي شهروندان در عمران شهري
• جايگاه و نقش شهر‌ها در اقتصاد جهاني
6- شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها :
• ارزيابي نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها در توسعه مديريت شهري
• ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي شهرها
• طراحي ساختار اثر‌ بخش شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها
• حقوق و وظايف متقابل شوراها، شهرداري‌ها و شهروندان
• ارتباط متقابل شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و سازمانهاي دولتي
• بررسي تجارب جهاني نظام شورايي در اداره شهرها
7- حاشيه نشيني :
• حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
• برنامه‌ريزي شهري و حاشيه نشيني
• مديريت شهري و حاشيه نشيني
• حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي- فرهنگي در شهرها
• حاشينه نشيني و امنيت شهری
8- كلان‌شهر مذهبي مشهد :
• كلان‌شهر مشهد و برنامه‌ريزي استراتژيك
• آستان قدس رضوي و مديريت شهر مشهد
• مالكيت‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري در مشهد
• گردشگري در شهر مشهد
• زائر و شهر مشهد
• فرهنگ ميزباني
• زيباسازي و مبلمان شهر مشهد
• جغرافياي شهر مشهد و پيامدهاي توسعه آن
• موقعيت ژئـوپليتيك و اقتصاد شهر مشـهد در منـطقه و راهـكارهاي بهره‌گيري از اين موقعيت
• مشهد و توسعه پايدار
• عناصر هويتي شهر مشهد
• چالش‌هاي سياسي- امنيتي فرا ‌روي كلان‌شهر مشهد
• مشهد و معضل حاشيه نشيني
• جایگاه شهر مشهد در میان شهرهای جهانی
9- ساير عناوين :
• برنامه‌ريزي و مديريت شهري در اسلام
• برنامه‌ريزي و مديريت سايبرنتيك شهري
• مباني نظري و مكاتب فلسفي در برنامه‌ريزي و مديريت شهري
• چالش‌ها‌ي فضاي سايبر در مديريت شهري
• برنامه‌ريزي و مديريت شهري پسانوگرايانه
• آسيب شناسي شهري
• جايگاه فرآيند جهاني شدن در نظام برنامه‌ريزي شهري
• استفاده از GIS در برنامه‌ريزي شهري

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395