باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

برگزارکننده : دانشگاه کردستان

28 تا 29 ارديبهشت ماه 1390

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

وب سایت : www.ihea.ir

اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

محور های همایش

اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

محورهای همایش :
• بازنگری مبانی نوین مدیریت، رهبری و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی و غیر انتفاعی با ملاحظه شرایط فرهنگی-اجتماعی ایران
- جهانی شدن و رهبری آموزش عالی در ایران
- بررسی نظریه های مدیریت دانش و سرمایه های فکری در دانشگاه
- مدیریت و رهبری در آموزش عالی با تأکید بر سرمایه اجتماعی و فرهنگی
- بررسی نظریه های رقابت پذيرى در دانشگاه
- بررسی ظرفيت هاى نوآورى در مدیریت دانشگاهی ایران
- بررسی مبانی نظری نوین قدرت و اختیار مدیران دانشگاهی با تحلیلی بر وضعیت مدیران دانشگاهی ایران
- بررسی نظریه ها و الگوهای موفق توانمندسازی مدیران دانشگاهی
- بررسی شایستگی های کانونی مدیریت در آموزش عالی ایران
- ارائه الگوهای بومی کیفیت و بازنگرى مدل ها و نقش جوايز کیفیت درمدیریت دانشگاهی ایران
- بررسی چالش ها، فرصت ها و تهديدهای مدیریت دانشگاهی دانشگاههای دولتی ایران
- بررسی چالش ها، فرصت ها و تهديدهای مدیریت دانشگاهی دانشگاههای علوم پزشکی ایران
- بررسی چالش ها، فرصت ها و تهديدهای مدیریت دانشگاهی دانشگاههای غیر انتفاعی ایران
- مطالعه تطبیقی بررسی نظریه های مدیریت و استقلال دانشگاهی در جهان و ایران
- بررسی نظریه های مهم آموزش عالی در حوزه ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه بندي دانشگاهها
- نظریه های نوین در رابطه با نقش و جایگاه هیات امناء در مدیریت دانشگاه
- بررسی تحلیلی نقش و جایگاه شوراهای دانشگاه در مدیریت دانشگاه
- بررسی تحلیلی نقش و جایگاه هیئت ممیزه دانشگاهها
 
• بررسی نظریه ها و الگوهای نوین مدیریت کارآفرینانه دانشگاهی با تأملی بر شرایط فرهنگی-اجتماعی ایران
- بررسی مبانی نظری دانشگاههای کارآفرین
- بررسی ویژ­گی­ها و مولفه­های دانشگاههای کارآفرین
- بررسی تجارب بین المللی در زمینه ایجاد دانشگاههای کارآفرین
- بررسی تجارب بین المللی در زمینه ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی
- بررسی تجارب بین المللی در زمینه آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين
- بررسی تجربه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای ایران
 
• بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه
- بررسی مبانی فلسفی  و بنیادی ارتباط دانشگاه با صنعت در جهان و ایران
- بررسی مبانی اجتماعی- فرهنگی ارتباط با صنعت در جهان و ایران
- بررسی دلایل آموزشی و پژوهشی ارتباط دانشگاه با صنعت در جهان و ایران
- بررسی مبانی و تجربیات بین المللی در زمینه رابطه دانشگاهها با صنعت در جهان و ایران
- بررسی مبانی و تجربیات بین المللی در زمینه رابطه صنعت،دانشگاهها با پارک های علم و فناوری
- تحلیل و آسیب شناسی رابطه دانشگاههای علوم پزشکی ایران با صنعت
- تحلیل و آسیب شناسی رابطه دانشگاههای دولتی با صنعت
- تحلیل و آسیب شناسی رابطه دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد با صنعت
- تحلیل و آسیب شناسی رابطه سه گانه صنعت، دانشگاههای ایران با پارک­های علم و فناوری
 
• بررسی مبانی و رویکردهای نوین مدیریت نظام سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، و تحصیلات تکمیلی کشور
- بررسی آسیب­های مهم پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی ایران دانشگاههای دولتی کشور
- بررسی آسیب­های مهم پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی ایران دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد کشور
- بررسی عملکرد آزمون­های سازمان سنجش و آموزش کشور (کارایی و اثربخشی آزمونها) در انتخاب برگزیده­های علمی
- بررسی نقش و جایگاه اعضای هیات علمی، گروههای آموزشی و هیئت ممیزه دانشگاهها در برگزاری آزمونهای سنجش و پذیرش در سطح ملی و دانشگاهی
- بررسی تاثیرات برگزاری آزمونهای ورودی دانشگاهها در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سطح ملی یا دانشگاهی بر کیفیت ورودی­ها و خروجی­های دانشگاههای کشور
- بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مدیریت و برگزاری آزمون­های ملی یا دانشگاهی در مقطع کارشناسی کشور
- بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مدیریت و برگزاری آزمون­های ملی یا دانشگاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی کشور
 
• الگوها و نظریه ها توسعه و آینده­نگری در دانشگاهها با رویکردی بین المللی
- بررسی الگوها و نظریه های آینده­نگری و آینده­پردازی در آموزش عالی
- بررسی مفاهیم و ویژگی های دانشگاه آینده­نگر
- بررسی آينده پژوهی، نوآوري وهمگرايی آموزش و پژوهش در سطح بین المللی
- بررسی چالشهای ارتباطات علمي و آموزشي بين المللي
- بررسی موانع و مشگلات آینده مدیریت دانشگاهی در ایران
- ارائه الگوهای نوین آموزش و پژوهش در حوزه آموزش علوم انسانی
- ارائه الگوهای نوین آموزش و پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی (راهكارهاي ارتقا جايگاه آموزش علوم بين رشته‌اي در دانشگاههاي علوم پزشكي شامل رشته‌هايي مانند اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، جامعه‌شناسي پزشكي، پزشكي اجتماعي، مديرت پزشكي، ارتباطات و بازاريابي در سازمانهاي بهداشتي، درماني، توليد و پخش دارو، توليد، واردات و پخش تجهيزات پزشكي)
- ارائه الگوهای نوین آموزش و پژوهش در حوزه آموزش فنی و مهندسی
- ارائه الگوهای نوین آموزش و پژوهش در حوزه آموزش علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی
- ارائه الگوهای نوین آموزش و پژوهش در حوزه آموزش هنر

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395