باهمایش

www.BaHamayesh.com

دوران دانشجویی: چالش ها و راهکارها

برگزارکننده : دانشگاه فرهنگیان کرمان

04 ارديبهشت ماه 1397

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : رضا صابری
تلفن دبیرخانه : 03432719543
وب سایت : hmd.te.cfu.ac.ir

دوران دانشجویی: چالش ها و راهکارها

محور های همایش

دوران دانشجویی: چالش ها و راهکارها

محورهای همایش :

 • محورهای فرهنگی - اجتماعی:
 • نقش دانشجو در امنیت اجتماعی
 • خود مراقبتی و تأثیر آن بر امنیت دانشجویان
 • دانشجو و چالش اعتیاد (دسترسی به مواد مخدر، گرایش به اعتیاد و محیط خوابگاهی)
 • نقش توانمدسازی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در کاهش تقتضای اعتیاد
 • دانشجو و چالش های شغلی و اقتصادی
 • دانشجو و الگوی همسرگزینی
 • دانشجو و چالش مدیریت روابط عاطفی
 • دانشجو و جهانی شدن
 • دانشجو و چالش های سلامت و فراغت
 • دانشجو و فرآیندهای هویت یابی (فردی و اجتماعی)
 • دانشجو و چالش های سازگاری با جهان – زیست دانشگاه
 • دانشجو و آسیب شناسی الگوهای سکونت (خوابگاه و خانه دانشجویی)
 • چالش های مرتبط با مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان در دانشگاه
 • دانشجو و چالش های صنفی
 • محورهای تربیتی:
 • دانشجو و چالش های تحصیلی
 • دانشجو و چالش های پژوهش
 • دانشجو و برنامه درسی
 • دانشجو معلم و آسیب شناسی شیوه های جذب
 • دانشجو و انگیزه های تحصیلی و ادامه تحصیل
 • دانشجو و فناوری های آموزشی
 • یادگیری های ضمنی و چالش های آن در محیط خوابگاه
 • دانشجو و دغدغه کیفیت در نظامم آموزشی
 • دانشجو و آموزش کارآفرینی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395