باهمایش

www.BaHamayesh.com

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

برگزارکننده : دانشگاه دهلی هند، دانشگاه دولتی هرات افغانستان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی

15 آذر ماه 1397

مرتبط با رشته های

ادبیات و فرهنگ و هنر
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : رئیس کنفرانس: دکتر علیم اشرف خان - رئیس دپارتمان زبان پارسی دانشگاه دهلی هند
تلفن دبیرخانه : 02128421404
وب سایت : adabiatfarsi.com/

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی

محورهای همایش :

 • افکار، محیط و اندیشه فردوسی:
 • بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسی
 • محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی
 • بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی
 • جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی
 • ساختار و محتوای شاهنامه:
 • بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان
 • شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانان
 • نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه
 • تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامه
 • مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان
 • ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان:
 • تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه
 • تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان
 • جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی
 • شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان
 • مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه:
 • انسان محوری در شاهنامه فردوسی
 • جایگاه زن در شاهنامه فردوسی
 • اساطیر و واقعیت در شاهنامه
 • هنر و معماری ایرانی در شاهنامه فردوسی
 • سایر موضوعات مرتبط با فردوسی و شاهنامه

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395