باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

برگزارکننده : دبیرخانه همایش

14 اسفند ماه 1396

مرتبط با رشته های

نفت ، گاز و پتروشیمی
شیمی
مواد و معدن

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 09186023580 - 09186023590
وب سایت : www.oilconf.ir

دومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

محور های همایش

دومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

محورهای همایش :

 • مخزن
 • مدلسازی مخازن
 • مدیریت و صیانت از مخازن
 • روش ازدیاد از برداشت
 • مدلسازی زمین شناسی
 • مخزن غیر قابل برداشت
 • بهینه سازی و شناسایی مخازن
 • روش های ذخیره سازی
 • بررسی رفتار سیالات مخزن
 • مطالعات زمین شناسی
 • فناوری‌های نوین در مهندسی مخازن
 • مدیریت و اقتصاد مخازن
 • تحلیل هسته و ارزیابی تشکیل مخازن
 • تعیین ویژگی‌های فنی مخازن
 • تحلیل PVT (اطلاعات فشار، حجم و دمای نفت)
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مخزن
 • حفاری
 • تعمیر و تکمیل چاه
 • حفاری انحرافی
 • سیالات تکمیل و حفاری چاه
 • تجهیزات و دکل حفاری
 • مباحث زیست محیطی
 • فناوری اطلاعات
 • فناوری نوین تکمیل و تعمیر چاه
 • پایداری دیواره چاه
 • کاربردهای حفاری لیزر
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حفاری
 • استخراج
 • فناوری‌های نوین استخراج
 • چالش ها و راهکارهای ژئوفیزیک
 • چالش ها و راهکارهای ژئوشیمی
 • چالش ها و راهکارهای چینه‌نگاری سکانسی و رسوب‌شناسی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با استخراج
 • تولید و بهره برداری
 • انگیزه چاه و روش های آن
 • ایجاد شکاف های هیدرولیکی
 • تزریق سیال
 • چالش های بخش تولید و بهره برداری
 • نقش پژوهش و فناوری در مدیریت بهینه تولید
 • روش های حفظ و استمرار (تثبیت) جریان سیال و جریان چند فازی
 • استخراج مصنوعی
 • شبیه‌سازی چاه (اسیدزنی، ایجاد شکاف و ...) و روش های آن
 • تحلیل روند پیشرفت‌های فناوری‌های تولید
 • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری
 • مهندسی و طراحی لوله، تفکیک گرها و سایر ادوات مورد استفاده در بهره برداری و فرآورش نفت و گاز
 • روشهای جدید انگیزش چاه، مطالعات موردی
 • نقش تکمیل چاه در چاههای افقی به منظور افزایش تولید
 • و کلیه موضوعات مرتبط با تولید و بهره برداری
 • مهندسی شیمی
 • انرژی، احتراق و ایمنی
 • پدیده های انتقال
 • ترمودینامیک
 • سینتیک و طراحی رکتور
 • فرآیندهای جداسازی
 • محیط زیست
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • مهندسی پلیمر
 • نانوتکنولوژی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • کنترل فرآیند
 • مبدل های حرارتی
 • کوره های صنعتی
 • ایمنی و بازرسی
 • جداسازی گازهای فلر و برگرداندن آن به صنعت
 • خوردگی
 • مدیریت اقتصاد در صنایع نفت و گاز
 • نیروگاه های حرارتی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی شیمی
 • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، محیط زیست و HSE
 • فناوری های نوین در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • نقش پدافند غیرعامل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • نقش مدیریت بحران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • نقش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • سیاست‌گذاری و مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز
 • سیاست‌گذاری صنایع و مدیریت محیط زیست
 • امنیت انرژی
 • کارآفرینی در حوزه‌های مرتبط با انرژی
 • انرژیهای تجدیدپذیر
 • عرضه و تقاضای سوخت
 • اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • روشهای نوین پایش و حذف آلاینده‌ها
 • سوختهای جایگزین
 • بازیابی سوخت و انرژی
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • تبدیل و ذخیره انرژی
 • شبیه‌سازی و مدل‌سازی سیستم‌های انرژی
 • فناوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
 • تولید انرژی غیرمتمرکز و سیستم های همزمان حرارت
 • مباحث زیست محیطی و HSE بالادستی صنعت نفت و گاز
 • مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات بالادستی صنعت نفت و گاز
 • مدیریت سرمایه گذاری و تامین تجهیزات بالادستی صنعت نفت و گاز
 • امور حقوقی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
 • و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • مهندسی اکتشاف و زمین شناسی
 • لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی
 • روشهای نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی
 • روشها و کاربردهای سنجش از دور و GIS
 • مباحث چاه پیمایی
 • استفاده از زمین شناسی نفت و زمین شناسی ساختمانی در مخازن جهت مدلسازی مخزن
 • تاثیر مکانیک سنگ مخزن درمیزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی
 • نقش ژئوشیمی رسوبی در اکتشاف نفت
 • اکتشاف میادین دریایی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی اکتشاف و زمین شناسی
 • انتقال و ذخیره سازی
 • ذخیره سازی نفت و مواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی
 • ذخیره سازی گاز و مواد هیدروکربوری در مغارهای نمکی
 • مغارهای ذخیره سازی با پوشش و بدون پوشش
 • پرده آب و طراحی و اجرای آن
 • شناسایی و انتخاب سایت های ذخیره سازی
 • تحلیل، طراحی و اجرای مغارهای سنگی و نمکی
 • طراحی سیتم های پمپاژ در مغارها
 • نوع سیالات ذخیره سازی و شرایط ذخیره سازی
 • کاربرد روشهای عددی در تحلیل و طراحی مغارهای ذخیره سازی
 • طراحی چاه و لوله های جداری در مغارهای نمکی
 • پدیده خزش و آزمون های آزمایشگاهی خزش نمک
 • و کلیه موضوعات مرتبط با انتقال و ذخیره سازی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395