باهمایش

www.BaHamayesh.com

اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا

برگزارکننده : مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری بشرویه

20 آبان ماه 1396

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : سمیه وثوقی
تلفن دبیرخانه : 05632781650
وب سایت : conf42025.ir

اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا

محور های همایش

اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا

محورهای همایش:
 • الف) توانمند سازی جامعه در حوزه حقوق شهروندی:
 • حقوق شهروندی در آموزه های دین و فرهنگ
 • حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی و بین الملل.
 • حقوق شهروندی و دادرسی قضائی
 • قوق شهروندی و سازمانهای مردم نهاد.
 • قوق شهروندی و آسایش رفاه و تامین اجتماعی.
 • قوق شهروندی و شهرداری ها.
 • حقوق شهروندی در سلامت و محیط زیست
 • ب) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت و اقتصاد :
 • مدیریت شهری و روستائی چالش های محیط زیست.
 • مدیریت شهری و روستائی در بازیافت و پسماند.
 • مدیریت شهری و روستائی در فناوری اطلاعات.
 • مدیریت شهری و روستائی در صنعت.
 • مدیریت شهری و روستائی در بحران و پدافند غیر عامل.
 • اقتصاد و انرژی های پایدار
 • اقتصاد پولی و بانکی ایرانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
 • ت) توانمند سازی جامعه در حوزه کارآفرینی:
 • کارآفرینی توسعه.
 • کارآفرینی MBA.
 • کارآفرینی سازمانی.
 • کارآفرینی و گردشگری.
 • آموزش و ترویج کارآفرینی.
 • کارآفرینی در بخش عمومی.
 • کارآفرینی و فناوری اطلاعات.
 • کارآفرینی و خدمات کشاورزی
 • کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی.
 • کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین.
 • ث) توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی :
 • جمعیت شناسی و سیاست گذاری توسعه فرهنگی.
 • امنیت اجتماعی و توسعه نظام عمومی.
 • علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
 • روانشناسی، مشاوره و خانواده.
 • جامعه و فرهنگ شهری نوین.
 • الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی، مطالعات.
 • راهبردی فرهنگ و علوم ارتباطات اجتماعی.

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395