باهمایش

www.BaHamayesh.com

کنگره بین المللی ژنتیک ایران

برگزارکننده : مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس

20 اسفند ماه 1396

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

وب سایت : tjen.ir

کنگره بین المللی ژنتیک ایران

محور های همایش

کنگره بین المللی ژنتیک ایران

محورهای همایش :

 • ژنتیک انسانی و پزشکی
 • ژنتیک متابولیک ارثی
 • ایمونوژنتیک
 • نوروژنتیک
 • ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی
 • ژنتیک بیماریهای خونی
 • ژنتیک رفتار
 • ژنتیک بیماریهای چشم
 • ژنتیک ناشنوایی
 • ژنتیک غیر مندلی
 • ژنتیک بیماریهای چند عاملی
 • ژنتیک و ژنومیک سرطان
 • تشخیص قبل از لانه گزینی
 • درمانهای ژنتیکی
 • مدلهای حیوانی بیماریهای ژنتیکی
 • فارماکوژنومیکس و پزشکی شخصیت
 • سیتوژنتیک
 • مشاوره ژنتیک
 • اختلالات و نواقص مادرزادی
 • ژنتیک گیاهی
 • ژنتیک کلاسیک
 • ژنتیک کمی
 • ژنتیک جمعیت
 • ژنتیک تکامل
 • ژنتیک تکوینی
 • سیتوژنتیک
 • اپی ژنتیک
 • ژنتیک کاربردی گیاهی
 • ژنتیک زیست بوم ها
 • ژنتیک بر همکنش گیاه و ریزسازواره ها
 • ژنتیک پلی پلوئیدی
 • ژنتیک پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی
 • مهندسی ژنتیک
 • کشت سلول گیاهی
 • سیستم ها و شبکه های زیستی
 • تکنیک های پیشرفته در ژنتیک گیاهی
 • نشانگرهای مولکولی
 • عملکرد ژنوم
 • آنالیز بیان ژن
 • ساختار ژنوم گیاه
 • شناسایی و تعیین ساختار ژن
 • ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت
 • فناوریها و نوآوری در ژنتیک قانونی
 • ژنتیک در پزشکی قانونی
 • ژنتیک در پلیس جنایی
 • ژنتیک در تعیین هویت
 • نمونه های غیر انسانی
 • نمونه های غیر انسانی مخلوط با نمونه انسانی
 • مباحث حقوقی و اخلاقی در تعیین هویت
 • تعیین هویت بقایای انسانی در حوادث
 • تعیین هویت در بلایای طبیعی
 • ژنتیک ریزسازواره ها
 • ژنتیک ویروس ها
 • ژنتیک باکتری ها
 • ژنتیک انگل ها
 • ژنتیک قارچ ها
 • متا ژنومیکس
 • پروتئومیکس
 • ترانس کریپتومیکس
 • ژنتیک مقاومت دارویی
 • تشخیص مولکولی ریزسازواره های بیماری زا
 • تنوع میکروبی
 • همسانه سازی و مهندسی ژنتیک
 • مکانیسم مولکولی بیماری زایی
 • توسعه سویه های صنعتی
 • زیست شناسی سیستمی
 • فیلوژنی مولکولی
 • مهندسی متابولیک
 • زیست فناوری میکروبی
 • تجزیه میکروبی آلاینده های زیستی
 • ژنتیک جانوری
 • ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • ژنتیک آبزیان
 • بیماری های ژنتیکی دام و طیور و آبزیان
 • ژنتیک جمعیت
 • ژنتیک حیات وحش
 • مقاومت ژنتیکی به بیماری ها در دام و طیور و آبزیان
 • حیوانات تراریخته
 • RNA های غیر کد کننده
 • فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک
 • miRNAs
 • ژنتیک و بیولوژی تلومرها و همانند سازی DNA
 • ژنتیک عوامل متحرک و خاموش کننده ژنها
 • ژنتیک تکوینی
 • رشد و چرخه سلولی و تبادلات کروموزومی
 • فناوریهای نوین در تشخیص

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395