باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

برگزارکننده : مؤسسه پژوهشگران اندیشمند

12 تا 13 بهمن ماه 1396

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
ادبیات و فرهنگ و هنر
زبان شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیدحسین فاضلی
تلفن دبیرخانه : 32931199-061
وب سایت : LTLT.IR

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

محورهای همایش :

 • ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با قوم های مختلف)
 • ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با زبان ها و گویش های مختلف)
 • راهکارها، پتانسیل ها و چالش های تجاری سازی و کارآفرینی زبان ها ی مختلف
 • آموزش زبان به غیر سخنوران آن
 • آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی برنامه آموزشی و یادگیری زبان ها
 • زبان شناسی (بررسی زبان ها و گویش های مختلف بر اساس زبان شناسی تئوری و کاربردی)
 • آواشناسی
 • واج شناسی
 • صرف و نحو
 • تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
 • معني شناسي
 • روان شناسي زبان
 • جامعه شناسي زبان
 • عصب شناسي زبان
 • زبان شناسي رايانه اي
 • زبانشناسی پیکره ای
 • زبان شناسی تاریخی
 • جامعه شناسی زبان
 • زبانشناسی مقابله ای
 • زبانشناسی تطبیقی
 • سبک شناسی
 • گونه شناسی زبانی
 • دوزبانگی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397