باهمایش

www.BaHamayesh.com

بزرگترین رویداد توسعه ی حرفه ای جامعه مدرسین زبان انگلیسی در ایران

برگزارکننده : گروه مدرسین زبان انگلیسی ایران

20 تا 22 بهمن ماه 1395

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای اصفهانی
تلفن دبیرخانه : 22773676
وب سایت : www.ielta2017.com

بزرگترین رویداد توسعه ی حرفه ای جامعه مدرسین زبان انگلیسی در ایران

محور های همایش

بزرگترین رویداد توسعه ی حرفه ای جامعه مدرسین زبان انگلیسی در ایران

محورهای همایش :

  • آموزش زبان انگلیسی
  • روش های آموزش زبان انگلیسی و ...

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397