باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

برگزارکننده : باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت

08 اسفند ماه 1395

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس

مسئول : حسام باب گوره دبیر اجرایی همایش
تلفن دبیرخانه : 84158313
وب سایت : conf.iranhdm.ir/

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

محور های همایش

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

محورهای همایش :

 • مبانی و‌ مطالعاتی و طراحی موزه های دفاع مقدس کدامند؟
 • فرایند طراحی معماری موزه دفاع مقدس چگونه است ؟
 • مکان یابی موزه دفاع مقدس وشاخصهای آن کدامند؟
 • موزه  های جنگ ساخته شده ، دارای چه ضعفها وآسیب هایی هستند؟
 • نقد وبررسی معماری موزه های جنگ دنیا با رویکرد قابلیت بهره برداری در موزه های کشور
 • راهکار های اثرگذاری بیشتر فضاومحیط موزه بر مخاطب کدامند؟
 • مطالعه تطبیقی معماری موزه دفاع مقدس و موزه های جنگ سایرکشورها
 • مفاهیم ارزشی ومعنوی  تاثیر گذار بر فضا و‌محیط موزه دفاع مقدس کدامند؟
 • عرصه بندی و فضاها موزه دفاع مقدس چگونه است
 • برنامه فیزیکی شامل چه قضاها وبا چه سرانه ای است ؟
 • انجام وارایه اینده پژوهی و اینده نگری در معماری دفاع مقدس وخلق فضاهای ماندگار
 • راهکارهای خلق فضای جذاب، اثرگذار وماندگار برای نسل های فعلی واینده کدامند؟
 • وسایر موارد مرتبط دیگر
 • ویژگیهای اعتقادی و معنوی دفاع مقدس برکیفیت کالبد موزه دفاع مقدس کدامندوچگونه  برفضاها تاثیرگذارند؟
 • تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش برکیفیت طرح معماری موزه
 • رسالت معماران و هنرمندان در حوزه موزه دفاع مقدس چیست وچگونه میتوان انرا ترویج داد؟
 • مبانی و اصول هنرو معماری موزه ازمنظر اسلام کدامند؟
 • ویژگیها و ارزشهای دفاع مقدس تاثیر گذار بر هنر ومعماری موزه دفاع مقدس کدامند؟
 • بیان چیستی و‌چگونگی خلق اثارهنری ومعماری موژه دفاع مقدس و ویژگیهای ان از منظر دین مبین اسلام
 • ویژگیهای کالبدی  وبصری موزه دفاع مقدس ازمنظر اسلام کدامند؟
 • مولفه های فرهنگی و اجتماعی درطراحی موزه های دفاع مقدس کدامند؟
 • انجام تحقیق ومطالعه تطبیقی نگرش اسلام با سایر مکاتب در خصوص موزه
 • و سایر موارد مرتبط دیگر
 • مبانی و ویژگیهای هنرهای مختلف در طرح موزه دفاع مقدس کدامند؟
 • راهکار های اثرگذاری بیشتر فضاومحیط موزه بر مخاطب از منظر هنر کدام است؟
 • (راهکارهای هنری برای اثر گذاری بیشتر فضا ومحیط موزه دفاع مقدس بر مخاطب)
 • مطالعه تطبیقی هنرهای بکار گرفته شده در موزه دفاع مقدس و موزه های جنگ سایرکشورها
 • مفاهیم ارزشی ومعنوی  تاثیر گذار برجنبه های هنری موزه دفاع مقدس کدامند؟
 • جنبه های فیزیکی  هنرهای مختلف در طرح موزه دفاع مقدس کدامند وویژگیهای کالبدی آنها  چیست؟
 • انجام تحقیق وارایه اینده پژوهی و اینده نگری در حوزه هنر  درطرح موزه  دفاع مقدس
 • راهکارهای خلق هنر جذاب، اثرگذار وماندگار برای نسل های فعلی وایندگان کدامند؟
 • ابعاد هنری منظر فضا ومحیط موزه های دفاع مقدس کدامند وازچه ویژگیهایی بایستی برخوردار باشد؟
 • مبانی هنری خلق و برجسته سازی  سرمایه های دفاع مقدس وتجلی جلوه های  ان
 • نمایش و جلوه گر ساختن حضور و نقش افرینی صنوف و سنین مختلف در طرح موزه دفاع  مقدس چگونه بایستی باشد؟
 • تجلی وانتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به مخاطب در موزه دفاع مقدس چگونه بایستی  باشد؟
 • آسیب پذیریهای حوزه هنری موزه های دفاع مقدس کدامند و راههای مقابله با آن چیست؟

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395