باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

برگزارکننده : گروه مطالعات زنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

08 اسفند ماه 1395

مرتبط با رشته های

علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر خدیجه ذوالقدر
تلفن دبیرخانه : 44865216-09902222673
وب سایت : fdfwiran.srbiau.ac.ir

همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

محور های همایش

همایش آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

محورهای همایش :

 • سیاستگذاری های دولتی در حوزه زنان و خانواده
 • تاثیر آموزه های دینی، اصول حقوقی و احکام و مسائل فقهی بر پایداری خانواده
 • جهانی شدن، سبک زندگی، الگوی مصرف و تحول در خانواده
 • کنشهای اقتصادی و اشتغال زنان، اقتصاد مقاومتی و تحول در خانواده
 • شکاف نسلی، تحول در ارزشها و خانواده
 • تحول در الگوها و اشکال ازدواج: ارزشها و آیینهای مترتب بر آن
 • زنان و فضای مجازی، بسترهای نوین ارتباطاتی، آموزشی، اقتصای، فراغتی، فرصتها و تهدیدها و پیامد آن در تحول در خانواده
 • تحول در جایگاه زن و خانواده در کشورهای اسلامی
 • روابط دو جنس در خانواده: تحول در تعاملات و تعارضات (اشکال سنتی و مدرن)
 • تحولات خانواده در آینده و پیش بینی آسیبهای پیش رو
 • تحولات در خانواده ایرانی: گذشته، حال و آینده

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395