باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران

برگزارکننده : دانشگاه پیام نور استان فارس شهرستان شیراز

05 بهمن ماه 1395

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
تاریخی و گردشگری
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : علی شجاعی فرد
تلفن دبیرخانه : 09337242029
وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Fars-FCFIRD

اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران

محور های همایش

اولین همایش ملی چالش های گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران

محورهای همایش :

 • تبیین گفتمان اسلام انقلابی در پرتو انقلاب اسلامی
 • تبیین آشتی ناپذیری اسلام آمریکایی واسلام ناب محمدی                      
 • تبیین مفهوم اسلام انقلابی از منظر مقام معظم رهبری                          
 • تبیین شاخصه های اسلام انقلابی از منظر متفکران مسلمان
 • چالشهای گفتمانی انقلاب اسلامی ازدیدگاه حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری
 • گفتمان لیبرالیسم از منظر حضرت امام خمینی(ره(
 • گفتمان سلفی گری از منظر مقام معظم رهبری                     
 • گفتمان مدرنیته غربی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری
 • نقش دانشگاهها،نخبگان واساتید در استمرار انقلاب اسلامی
 • نقش دانشگاه ها در تحقق اهداف گفتمان انقلاب اسلامی                        
 • نقش اساتید و نخبگان دانشگاهی در تحقق اهداف گفتمان اسلامی                          
 • نقش دانشگاه ها در پرورش دانشجو و استاد انقلابی
 • آسیب شناسی انقلاب اسلامی، فرصت ها وچالشها
 • شناخت آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی فرا روی گفتمان انقلاب اسلامی و چگونگی مواجهه با آن ها                              
 • فرصت های منطقه ای و بین المللی در پیشبرد اهداف گفتمان اسلامی                 
 • نقش مدیریت بحران های داخلی و منطقه ای و بین المللی توسط رهبرانقلاب در صدور انقلاب اسلامی
 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در استمرار گفتمان انقلاب اسلامی
 • نقش دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی                              
 • ارتباط دانشگاه با صنعت در راستای عملیاتی کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی انقلاب اسلامی               
 • رابطه تحقق اقتصاد مقاومتی باالگوسازی مدل اقتصادی انقلاب اسلامی
 • جایگاه انقلاب اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی
 • جایگاه نخبگان و اساتید در تحقق اهداف نوین اسلامی                          
 • سیر مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر متفکران اسلامی                          
 • بررسی مراحل تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
 • نقش جنبش نرم افزاری وتولیدعلم در استمرار انقلاب اسلامی
 • نقش اساتید و نخبگان دانشگاهی در پیشبرد جنبش نرم افزاری به منظور تحقق اقتدار علمی                               
 • نقش اقتدار علمی درتحکیم گفتمان انقلاب اسلامی در نظام بین الملل                    
 • نقش تولید علم در استمرار گفتمان انقلاب اسلامی
 • دستاورد شناسی انقلاب اسلامی
 • نقش دستاوردهای دفاعی، امنیتی جمهوری اسلامی در دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی                         
 • نقش گفتمان انقلاب اسلامی درحل و مدیریت بحران های منطقه ای وجهانی                       
 • تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی واسلام انقلابی در بیداری اسلامی                             
 • دستاوردهای انقلاب اسلامی درحوزه های سیاسی، اقتصادی ، صنعتی وعمرانی
 • نقش جنبش نرم افزاری وتولیدعلم در استمرار انقلاب اسلامی
 • جایگاه هنراسلامی دراستمرار اهداف انقلاب اسلامی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395