باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

برگزارکننده : موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم

01 اسفند ماه 1395

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : علی مرتضی نژاد
تلفن دبیرخانه : 02532923328
وب سایت : BGC2016.ir

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی علوم باغبانی و گیاه شناسی

محورهای همایش :

 • علوم باغبانی :
 • مدیریت تولید و فیزیولوژی گیاهان باغی
 • به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان باغی
 • مدیریت تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان باغی
 • فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت گیاهان باغی
 • تغذیه گیاه و کشت ارگانیک گیاهان باغی
 • مدیریت تولیدات گلخانه‌ای گیاهان باغی
 • تولید بذر و نهال گواهی شده گیاهان باغی
 • کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 • فضای سبز
 • گیاه شناسی :
 • فیزیولوژی گیاهی ( در همه سطوح گیاهی، سلولی و مولکولی)
 • اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و اکوسیستم­های طبیعی
 • فیزیولوژی تنش­های گیاهی
 • فیزیولوژی کاربردی و زیست فناوری گیاهی
 • گیاهان دارویی ، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
 • گیاهان دارویی فرآوری، بسته بندی و صنعت
 • گیاهان دارویی ، بهره برداری از منابع طبیعی
 • گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
 • گیاهان دارویی ، فرآوری
 • گیاهان دارویی ، زیست شناسی
 • گیاهان دارویی ، فارماکولوژی
 • گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
 • گیاهان دارویی ، طب سنتی
 • گیاهان دارویی ، اقتصاد و بازاریابی
 • گیاهان دارویی ، سرمایه گذاری، اقتصاد و بازرگانی
 • گیاهان دارویی ، مهارت‌ها و اشتغال زایی
 • گیاهان دارویی و گردشگری
 • گیاهان دارویی مبارزه با آفات
 • گیاهان دارویی واسلام
 • و سایرمحورهای مرتبط باگیاهان دارویی
 • زمین شناسی و علوم خاک
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • جنگل و مرتع
 • محیط زیست و پدافند زیستی
 • علوم طبیعی و توسعه پایدار
 • کشاورزی ارگانیک و پایدار
 • بهنژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
 • مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
 • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
 • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
 • کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
 • تاثیر تنش های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
 • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
 • تغذیه دام و طیور
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • پرورش و تغذیه آبزیان
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
 • و سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی پایدار

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397