باهمایش

www.BaHamayesh.com

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

برگزارکننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

11 خرداد ماه 1395

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس

مسئول : وحید ولی پور
تلفن دبیرخانه : 04533239238
وب سایت : www.iaet2016.ir

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورز ی، محیط زیست و گردشگری

محورهای همایش :

 • کشاورزی و توسعه پایدار :
 • اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار
 • تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
 • فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک
 • علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
 • ميوه هاي مناطق معتدله
 • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی
 • شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي
 • اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار
 • به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي
 • ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي
 • ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی
 • نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها
 • نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی
 • نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
 • نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار :
 • مباحث نوین در منابع طبیعی
 • تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی
 • استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی
 • روشهای پالایش در منابع طبیعی
 • ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک :
 • آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری
 • مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی
 • حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب
 • مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک
 • نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار
 • تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه
 • روشهای مصرف کود در خاک
 • هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی
 • اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی
 • پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
 • مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات :
 • محصولات تراریخته
 • بانک ژن و ذخایر ژنتیکی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • روشهای جدید به نژادی در گیاهان
 • بیوتکنولوژی ، کشت بافت
 • مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی :
 • صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي
 • سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال
 • بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن
 • بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی
 • مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها
 • علوم صنایع غذایی :
 • مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
 • علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
 • بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی
 • بهداشت غذایی و مسمویت غذایی
 • فرآوری مواد غذایی گیاهی ، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی
 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • علوم دامی و دامپزشکی :
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار
 • تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور
 • کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور
 • مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور
 • نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی
 • فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
 • نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی
 • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
 • بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی
 • کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام
 • جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور
 • علوم شیلات و آبزیان :
 • کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان
 • نقش آبزی پروری در توسعه پایدار
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • بهداشت و بیماری های آبزیان
 • صید و بهره برداری
 • تولیدات گیاهی و علوم باغبانی :
 • کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی
 • ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی
 • تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی
 • بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
 • کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی
 • گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی
 • روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی
 • هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی
 • الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت
 • مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر
 • سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی
 • به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی
 • مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی
 • کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار
 • علوم زراعت :
 • تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت
 • کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت
 • مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
 • تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت
 • زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم
 • روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی
 • فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت
 • علوم جنگل و مرتع :
 • علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
 • روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
 • جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل
 • مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
 • جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل
 • نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل
 • پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
 • اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل
 • آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
 • اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
 • مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
 • کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
 • محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری
 • مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
 • نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی :
 • کاربرد نانو در علوم کشاورزی
 • کاربرد نانو در علوم محیط زیست
 • نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان
 • کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی
 • نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی
 • نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی
 • نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی
 • کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی
 • بیابان و بیابان زدایی :
 • ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
 • بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها
 • اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
 • کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی
 • بیابانزایی و توسعه پایدار
 • خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
 • مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت :
 • زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی
 • آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
 • خشکسالی و تغییرات اقلیمی
 • طوفان ، صاعقه و ریزگرد
 • کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی
 • نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار
 • اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت
 • حیات وحش و استفاده چند منظوره
 • مدیریت انرژی و توسعه پایدار :
 • انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... )
 • انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )
 • مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
 • محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 • آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
 • نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست
 • سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
 • فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی
 • سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
 • روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن
 • نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار
 • راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن
 • تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
 • شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران
 • بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 • پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست :
 • نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار
 • آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
 • نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
 • نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي
 • نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی
 • نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي
 • کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست
 • تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی :
 • نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
 • تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب
 • اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
 • تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت
 • اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی
 • پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
 • اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
 • توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
 • قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
 • زیست بوم پایدار و توسعه :
 • محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار
 • پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
 • حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
 • ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
 • شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
 • مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
 • صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
 • محیط زیست انسانی و توسعه پایدار :
 • مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
 • استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
 • مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت
 • کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار
 • مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
 • محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار :
 • تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده
 • مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی
 • جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 • روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
 • آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت) :
 • پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا
 • شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 • پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن
 • مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 • محیط زیست ،آب و فاضلاب :
 • انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر
 • مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری :
 • اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
 • اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري
 • توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار :
 • گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
 • گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
 • گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
 • مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
 • استانداردسازی خدمات گردشگری
 • زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
 • گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
 • نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
 • گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
 • رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
 • اکوتوریسم و گردشگری معاصر
 • گردشگری و انرژی های نو و پایدار
 • آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
 • ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
 • موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
 • نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
 • گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
 • مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
 • گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
 • گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
 • گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
 • گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
 • استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
 • تغييرات آب و هوايي و گردشگري
 • گردشگري مذهبي ، فرهنگی
 • گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
 • گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن
 • و زنان ، گردشگري و معماري
 • گردشگری وموسیقی های محلی
 • نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
 • آموزش و تورگردانی گردشگري
 • گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395