باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

برگزارکننده : همایشگران مهر اشراق

30 تير ماه 1395

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : جناب آقای بابک بتویی
تلفن دبیرخانه : 02632547935
وب سایت : www.modirconf.com/fa/

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

محور های همایش

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

محورهای کنفرانس :

 • مدیریت :
 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت بازار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • حسابداری :
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی
 • حسابداری تلفیقی،حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • مدیریت­ مالی :
 •   اصول و مفاهیم مدیریت مالی
 • نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
 • نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
 • نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
 • مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
 • رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
 • محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی
 • نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
 • مکانیزم های تامین مالی
 • نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
 • مدیران مالی و شناخت ریسک
 • اصول مالی رفتاری
 • ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی
 • نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری
 • کارآفرینی ونوآری های باز :
 • کارآفرینی سبز
 • کارآفرینی پایدار
 • کارآفرینی دانشی
 • کارآفرینی سایبری
 • کارآفرینی تکنولوژی اطلاعات
 • کارآفرینی کشاورزی
 • کارآفرینی بین الملل
 • پنجره های فرصت در کارآفرینی
 • حفره های کارآفرینی
 • مدلهای بهبنه نوآوری باز
 • هوش کسب و کار
 • هوش بازار
 • هوش استراتژیک
 • هوش رقابتی
 • شهود در کارآفرینی
 • نوپاهای بین الملل

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395