باهمایش

www.BaHamayesh.com

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علی آباد کتول

20 آبان ماه 1395

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : قاسم بارانی
تلفن دبیرخانه : 017-34239784
وب سایت : www.cles1.ir

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

محور های همایش

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

محورهای همایش :

 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • مترجمی زبان
 • زبانشناسی
 • Applied Linguistics and Language Education
 • Corpus and Language Teaching
 • Educational Technology and Language Learning
 • English as a Lingua Franca and World Englishes
 • English for Academic or Specific Purposes
 • English Language Curriculum and Teaching Materials
 • Language and Culture
 • Language and Literature
 • Language Testing and Evaluation
 • Literature and Other Arts
 • Multimedia and ICT in English Language Education
 • Translation Studies and Language Teaching
 • علوم تربیتی :
 • آموزش و بهسای منابع انسانی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • سنجش و اندازه گیری
 • علوم روانشناسی :
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی عمومی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • زبان وادبیات فارسی :
 • شيوه هاي آموزش زبان فارسي
 • آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
 • ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
 • زبان شناسي و ترجمه
 • گويش هاي موجود درایران

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397