باهمایش

www.BaHamayesh.com

سومين همايش بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي در سال 1389

برگزارکننده : مؤسسه آموزشي پژوهشي صنايع و معادن

01 فروردين ماه 1389

مرتبط با رشته های

مدیریت
مواد و معدن

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس نقره
وب سایت : www.hrmconf.ir

سومين همايش  بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي  در سال 1389

محور های همایش

سومين همايش بين المللي مديريت سرمايه هاي انساني با رويكرد كاربردي در سال 1389

محورهای کلی همایش :

• برنامه ريزي منابع انساني
• جذب و استخدام
• نگهداري منابع انساني
• بهسازي
• سازماندهي و بكارگيري منابع انساني

بازگشت


چاپ مقالات در  مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395