باهمایش

www.BaHamayesh.com

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

برگزارکننده : شرکت کیان طرح دانش و انجمن ژئومورفولوژی ایران شاخه دانشگاه تبریز

06 خرداد ماه 1395

مرتبط با رشته های

محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر خوشدل
تلفن دبیرخانه : 09149004419
وب سایت : icinh.ir/fa/

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

محور های همایش

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

محورهای همایش :

 • مخاطرات ژئومورفیک و زمین ساختی
 • مخاطرات ژئومورفولوژی و مدیریت محیطی
 • مخاطرات اقلیمی ، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
 • فن آوری های نوین (سنجش ازدور و سیستم های اطلاعات مکانی) و مدیریت مخاطرات طبیعی
 • مخاطرات انسانی
 • ارزیابی و آمایش سرزمین
 • منابع طبیعی و حفاظت از منابع آب و خاک
 • پدافند غیر عامل و بحران های زیست محیطی
 • مدیریت بحران و مخاطرات زیست محیطی
 • پسماندها و بازیافت، و مخاطرات ناشی از آن
 • مکانیسم های توسعه پاک(CDM)
 • کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست
 • کشاورزی و محیط زیست
 • الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
 • ارزش گذاری اقتصادی زیست محیطی
 • آلودگی های محیط زیست
 • حقوق محیط زیست
 • تنوع زیستی
 • مدیریت،برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • انرژی و محیط زیست
 • امنیت،دیپلماسی و محیط زیست
 • محیط زیست شهری و راهبردهای نوین مدیریتی
 • عمران،توسعه و محیط زیست
 • گردشگری پایدار و محیط زیست
 • بهینه سازی الگوی مصرف آب ، خشکسالی و بحران آب
 • راهبردهای نوین برای بیابان زایی
 • توسعه پایدار و محیط زیست
 • محور ویژه: مخاطرات طبیعی و زیست محیطی بحران دریاچه ارومیه و پیامد های آن

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395