باهمایش

www.BaHamayesh.com

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

برگزارکننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی

29 بهمن ماه 1394

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیف زاده
تلفن دبیرخانه : 86020827
وب سایت : www.afpiconf.ir

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

محورهای کنفرانس :

 • صنایع غذایی و صنایع تبدیلی
 • اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک
 • مکانیزاسیون ومکانیک ماشینهای کشاورزی
 • ترویج ومدیریت کشاورزی
 • گیاه پزشکی
 • آب وخاک
 • زراعت
 • دامپروری و علوم دامی
 • علوم محیط زیست
 • باغبانی

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1397