باهمایش

www.BaHamayesh.com

 

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

برگزارکننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی

01 بهمن ماه 1394

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر صادقی
تلفن دبیرخانه : 86020827
وب سایت : www.elsconf.ir

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

محورهای کنفرانس :

 • شيوه هاي آموزش زبان فارسي
 • نقد و بررسي روش هاي آموزش زبان فارسي
 • نقد و بررسي متون و كتب آموزش زبان فارسي
 • ( دوره ي راهنمايي، متوسطه و دانشگاه)
 • نقد و بررسي شيوه ها و متون آموزشي
 • آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
 • نحو و ساخت واژه ي زبان فارسي
 • تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي زبان
 • آواشناسي و واج شناسي
 • معني شناسي
 • ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
 • زبان شناسي و ترجمه
 • مسايل ميان رشته اي زبان:
 • روان شناسي زبان
 • جامعه شناسي زبان
 • عصب شناسي زبان
 • زبان شناسي رايانه اي و ...
 • تحول زبان فارسي و گونه هاي آن
 • گويش هاي موجود درایران
 • زبان شناسي قرآن
 • و تمامی موضوعات مرتبط با مطالعات زبان فارسی
 • Philosophy of Language
 • Discourse Analysis
 • Psychology of Language
 • Translation Studies
 • English Literature
 • General Linguistics
 • Teaching Methods
 • First Language Acquisition
 • Second Language Learning
 • Cognition and Learning
 • Linguistics and Translation
 • Teaching English Language
 • Teaching and Evaluation of Translation
 • Meta-Analysis Approaches and Learning
 • And all other related topics in English Language Studies

بازگشت


چاپ مقالات در مجلات ISI

همایش های تحت حمایت

درخواست درج همایش در این قسمت

ارتباط با ما

باهمایش :: ارائه شده توسط مجموعه همایش نگار
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرازنت می باشد © 1387 - 1395